Christoffer Askman

Ny bekendtgørelse om MID-direktivet

Publiceringsdato: 03/06/2022
Færdselsstyrelsen samler MID-direktivets regler om taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas i en ny bekendtgørelse.

Færdselsstyrelsen samler implementeringen af MID-direktivet for taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas i en bekendtgørelse.

 

Tidligere var MID-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014) for så vidt angår taxametre og gasanalysatorer, implementeret i separate bekendtgørelser på taxi- og synsområdet.

 

For at samle MID-direktivets regler og bilag har Færdselsstyren udarbejdet en ny hovedbekendtgørelse (bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas). Som konsekvens af den nye hovedbekendtgørelse ophæves den eksisterende implementering i bekendtgørelserne på taxi- og synsområdet.

 

Den nye hovedbekendtgørelse præciserer krav og processer vedrørende taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas. 

 

Ovenstående ændringer træder i kraft den 1. juli 2022.