Christoffer Askman

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Publiceringsdato: 27/06/2022
Færdselsstyrelsens har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet 2. udgave af Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne. Samtidig forlænges overgangsperiode med den vejledende kontrol.

Den 21. maj 2022 er nye regler om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne trådt i kraft. I den forbindelse har Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning om kontrollen, som er offentliggjort på styrelsens hjemmeside den 23. maj 2022.

 

På baggrund af vejtransportbranchens bemærkninger til vejledningen har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet 2. udgave af vejledningen.


Præcisering af hvem der kontrollerer hvad

I 2. udgave præciseres det bl.a., at der i Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol foretages kontrol med overholdelse af reglerne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde, og at der i politiets vejkontrol alene foretages kontrol med overholdelse af reglerne om pauser.

 

Endvidere beskrives bødeloftet, ligesom der er indsat eksempler, som illustrerer, hvordan arbejdstiden beregnes.

 

Færdselsstyrelsens og politiets kontrol af arbejdstidsbestemmelserne vil være en vejledende kontrol i en overgangsperiode på 6 måneder (fra den 21. maj 2022).

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren