Dispensation fra sprogkrav for buschauffører

Publiceringsdato: 31/08/2022
Fra den 1. september 2022 dispenserer Færdselsstyrelsen fra sprogkravet og åbner op for, at køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus kan aflægges på dansk eller engelsk.

Fra den 1. september 2022  meddeles der generel dispensation fra reglen om, at køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring alene kan aflægges på dansk og uden tolk. Det betyder, at det er muligt, at aflægge køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus på enten dansk eller engelsk.

 

Der forventes, at kørekortbekendtgørelsen ændres pr. 1. januar 2023, hvorefter der i forbindelse med en forsøgsordning vil være mulighed for at aflægge køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus på enten dansk eller engelsk.

 

Det er fortsat ikke muligt at benytte tolk under køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus.

 

Færdselsstyrelsen vil informere kørelærerne nærmere herom senere.