Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Publiceringsdato: 06/09/2022
Færdselsstyrelsens har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet 3. udgave af Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne.
Den 21. maj 2022 er nye regler om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne trådt i kraft. I den forbindelse har Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning om kontrollen. 

På baggrund af Vejtransportbranchens og Rigspolitiets bemærkninger til vejledningen har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet opdateret vejledningen.

Vejtransportbranchen og Rigspolitiet har bl.a. efterlyst flere eksempler vedrørende afholdelse af pauser. Derfor er der i vejledningen tilføjet nogle eksempler vedrørende afholdelse af pauser, herunder eksempler der illustrerer, hvornår der foreligger en overtrædelse, og hvornår der ikke foreligger en overtrædelse. 

I den opdaterede udgave af vejledningen er der endvidere indsat et afsnit om afgrænsningen mellem mobil lønmodtager og selvstændig vognmand, samt et afsnit om, hvad der skal registreres som arbejdstid, ligesom der er indarbejdet yderligere bemærkninger vedrørende bødeloftet. 
 
Vejledning

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

4. udgave