Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Publiceringsdato: 26/09/2022
Færdelsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v. i offentlig høring.

Formålet med ændringsbekendtgørelsen er at udskyde tidspunktet for ikrafttrædelse for kravene i 
§§ 8 og 10 i bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v., om visning af samlede købspriser og løbende samlede købspriser i digitale displays på ladepunkter. 

Ændringerne foretages som følge af tilbagmeldinger fra branchen om, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at erhverve ladestandere, der understøtter efterlevelsen af kravene i §§ 8 og 10. 

Derudover foretages der med den nye ændringsbekendtgørelse enkelte mindre lovtekniske konsekvensrettelser.      

Høringsbrev og udkastet til ændringsbekendtgørelsen kan findes på Høringsportalen. 

Høringsfristen er den 25. oktober 2022. 

Det påtænktes, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2023. 

 

Læs om høringen her (Høringsportalen)