Synsvirksomhederne skal igen uploade synsgrundlag til Dokumentportalen.

Publiceringsdato: 16/12/2022
Færdselsstyrelsen har fået en ny Dokumentportal, da den tidligere portal ikke fungerede tilfredsstillende. Synsvirksomhederne skal derfor igen uploade synsgrundlag til Dokumentportalen.
Færdselsstyrelsen har modtaget meddelelse fra Department for Transport i Storbritannien  om, at Storbritannien ændrer i national lovgivning i begyndelsen af 2023. 

Ændringerne afspejler handelsaftalen mellem EU og Storbritannien, herunder gensidighedsprincippet i aftalen.

Ændringer i fællesskabstilladsen

Ændringen betyder, at retten til en række transporter i Storbritannien på baggrund af EU-fællesskabstilladelsen bliver ophævet. 

Fællesskabstilladelsen giver fremover ikke ret til: 

 

  • Carbotagekørsel ved ankomst i Storbritannien uden gods (tomkørsel)
  • Kombineret transport (gods transporteret i samme container med brug af to eller flere transporttyper)
  • Afhentning af gods i Storbritannien, som skal transporteres til et ikke EU-land
     

CEMT tilladelse

Sidstnævnte transportform kan virksomheder fremover udføre på baggrund af en CEMT tilladelse. Virksomheder kan ansøge om CEMT tilladelser hos Færdselsstyrelsen. på dette link:

https://virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/selvbetjening/Ansoegning_om_CEMT-tilladelser/

Har du spørgsmål til ansøgning og udstedelse af CEMT tilladelser, kan du kontakte Færdselsstyrelsen.