Klaus Holsting

Opdatering af ”Vejledning om syn af køretøjer”

Publiceringsdato: 02/02/2023
Færdselsstyrelsen opdaterer regler i ”Vejledning om syn af køretøjer”. Opdateringen udsendes i form Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 2036.

Opdateringen omhandler primært et nyt punkt 32 om indsættelse af WLTP-oplysninger i DMR, som Motorstyrelsen har anmodet om.

 

Ud over det nye punkt 32 om WLTP er der foretaget mindre præciseringer i følgende punkter:


1. Tilladelse til Tempo 40 må tilføjes af synsvirksomheden i forbindelse med oprettelse af traktor m.v. i DMR.

 

6. Punktet handler nu kun om angivelse af farve og med en ændret formulering, da punktets tidligere oplysninger om EU-køretøjskategori nu fremgår af punkt 31.

 

7. Tilføjelse af instruktion vedrørende oprettelse af elbil i DMR uden Elektrisk rækkevidde og Elektrisk forbrug.

 

9. Punktet vedrører biler oprettet med NEDC2-forbrug, som ”fejler” i DMR. Den ene situation er nu løst, så teksten er reduceret til kun at handle om den anden situation med ”for mange decimaler” på forbrugstallet.

 

13.Justeret instruks i at anføre oplysning om EU-syn i feltet kaldet Servicebemærkninger.

 

18. Justeret instruks vedrørende angivelse i DMR, når Variant og/eller Type ikke er kendt. Her var tidligere angivet, at man skulle vælge ”Ikke oplyst”. Nu er foreskrevet, at man skal vælge en ”-” (en streg).

 

32. Nyt punkt hvorefter WLTP-CO2-udslip og/eller WLTP-forbrug skal tilføjes for biler fra 2019-2020, som er registreret med NEDC2-forbrug. WLTP-oplysning skal skaffes og tilføjes for de omhandlede biler, der kommer til toldsyn med henblik på eksport, og for biler, der er ombygget og skal gennemgå ny afgiftsbehandling (f.eks. varebil, der ombygges til personbil). WLTP-oplysning skal også tilføjes, hvis fremstilleren ønsker det (kan være leasingbil, der skal have værdien fastsat igen).

 

Se hele meddelsen herunder:

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2036

Færdselsstyrelsen opdaterer regler i ”Vejledning om syn af køretøjer”. Opdateringen udsendes i form Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 2036.