Lastvogn er ved at gennemgå vejsidesyn på rasteplads.
Kim Garde Hald

Opdateret vejledning om kontrol af arbejdstids-bestemmelserne

Publiceringsdato: 30/03/2023
Færdselsstyrelsens har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet 4. udgave af Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne.

Den 21. maj 2022 trådte nye regler om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne i kraft. I den forbindelse udarbejdede Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet en vejledning om kontrollen. 

Vejtransportbranchen har haft bemærkninger til vejledningen, og derfor har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet nu opdateret vejledningen.

Vejtransportbranchen har bl.a. efterlyst flere eksempler på ”blandet kørsel” særligt vedrørende,


  • beregningen af den maksimale ugentlige arbejdstid, hvor den mobile lønmodtager i en uge udelukkende udfører undtaget kørsel


beregningen af den daglige arbejdstid, hvor den mobile lønmodtager inden for et tidsrum på 24 timer, hvor der udføres natarbejde, udelukkende udfører undtaget kørsel

Eksempler på beregningerme er nu indsat i vejledningen.    

Den opdaterede udgave af vejledningen præciserer desuden,


  • betydningen af ”et tidsrum på 24 timer”, hvor der udføres natarbejde
  • at den mobile lønmodtager skal opfylde betingelserne for flermandsbetjening, for at en periode på 45 minutter kan anses for at være en pause 
Vejledning

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

4. udgave