Vejtransporttilladelser bliver fra i dag d. 1. marts 2023 synlig på Mit Virk

Publiceringsdato: 03/03/2023
Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udarbejdet en ny oversigt over virksomhedens vejtransporttilladelser på Virk.dk

Fra i dag kan virksomheder, der har vejtransporttilladelser, på virksomhedens Mit Virk se en oversigt over virksomhedens tilladelser. Det er nu muligt at se:

 

  • Hvem der er tilknyttet transportleder
  • Tilladelsernes gyldighedsperiode

Det er ligeledes via et link muligt at tilgå relevante ansøgningsblanketter:

 

  • Ansøgning om ny eller yderligere transportleder
  • Ansøgning om yderligere vejtransporttilladelser
  • Ansøgning om fornyelse af vejtransporttilladelser der er ved at udløbe

 

Særligt for virksomheder med nationale varebilstilladelser, er det igen blevet synligt hvilket registreringsnummer, der er tilknyttet den enkelte tilladelse.