Lastvogn er ved at gennemgå vejsidesyn på rasteplads.
Kim Garde Hald

Opdateret vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Publiceringsdato: 17/05/2023
Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet, del I

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet indeholder en gennemgang af

  • regelgrundlaget på køre- og hviletidsområdet
  • de bestemmelser i køre- og hviletidsforordningen, der vedrører køretid, pauser og hviletid.


Vejledningen er til aktørerne på vejtransportområdet og til den administrative virksomhedskontrol. Den handler kun om den kontrol, som sker i Danmark, men kontrollen kan omfatte kørsel, som er sket uden for Danmarks grænser.


Ved opdateringen har Færdselsstyrelsen bl.a. indarbejdet ændringerne af køre- og hviletidsforordningen som følge af Vejpakkens vedtagelse i sommeren 2020. Ændringer som du også finder på Færdselsstyrelsens hjemmeside under ”Ændringer pr. 20. august 2020”.


Opdateringen vedrører derfor bl.a.


  • reglerne om ugehvil ved international godstransport
  • forbud mod lange hvil i køretøjet og førerens indkvartering
  • førerens mulighed for at vende hjem
Vejledning

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Del I:
Reglerne i køre- og hviletidsforordningen