Vejledning om syn af køretøjer (VOSAK) – nyt afsnit 13.410 og 13.420

Publiceringsdato: 04/05/2023
Færdselsstyrelsen udgiver meddelelse nr. 2037, der erstatter afsnit 13.410 og 13.420 i Vejledning om syn af køretøjer fra november 2019.

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), der kan anvendes fra 1. januar 2023 og skal anvendes senest 1. juli 2023, indeholder muligheder for, at eldrevne køretøjer kan anvendes til transport af visse typer farligt gods. Med denne meddelelse bliver det muligt at godkende disse køretøjer, uden at synsvirksomheden skal finde bestemmelserne i ADR.

Meddelelse nr. 1817 af 26. juni 2003 om nye krav om sidestabilitet for tankkøretøjer til vejtransport af farligt gods ophæves.

Blanketten med bemærkninger til godkendelsesattest for køretøjer til transport af visse typer farligt gods ophæves.

Gældende meddelelser

Meddelelse 2037 - Vejledning om syn af køretøjer (VOSAK) afsnit 13.410 og 13.420

Denne meddelelse erstatter afsnit 13.410 og 13.420 i Vejledning om syn af køretøjer fra november 2019.