Colourbox

Nye nationale regler om førerdokumenter udstedt af Ukraine

Publiceringsdato: 22/06/2023
Færdselsstyrelsen har indført supplerende nationale regler om udstedelse af henholdsvis kørekort og chaufføruddannelsesbevis til ukrainere.

Bekendtgørelsen kommer på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1280 af 28. juli 2022 om specifikke og midlertidige foranstaltninger i lyset af Ruslands invasion af Ukraine vedrørende førerdokumenter udstedt af Ukraine i overensstemmelse med landets lovgivning.

 

Bekendtgørelsens overordnede formål er derfor at fastsætte supplerende regler om:


  • Udstedelse af kørekort til ukrainere i forbindelse med bortkomne og stjålne ukrainske kørekort
  • Kvalifikationsuddannelser for chauffører, der ønsker at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis på baggrund af ukrainske kompetencedokumenter.

Der vil blive udarbejdet særskilt vejledningsmateriale til kommunerne i forhold til kørekortsagerne.


Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2023.


Læs bekendtgørelsen her:


Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger for førerdokumenter udstedt af Ukraine