Resultat: 17

Udgivet

01/10/2020

Nyhed

Ændringerne i køre- og hviletidsbekendtgørelsen træder nu i kraft

Med Vejpakkens vedtagelse er der sket ændringer af køre- og hviletidsreglerne. Færdselsstyrelsen udsteder derfor en ændringsbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. oktober 2020.
Læs mere

Udgivet

20/08/2020

Nyhed

En række ændringer af køre- og hviletidsreglerne træder i kraft

Med Vejpakkens vedtagelse er der sket ændringer af køre- og hviletidsreglerne. Ændringerne berører køre- og hviletidsforordningen samt takografforordningen og forordningerne ændres på en række punkter med virkning fra den 20. august 2020.
Læs mere

Udgivet

14/08/2020

Nyhed

Høring: Ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport i høring.
Læs mere

Udgivet

26/03/2020

Nyhed

Udvidelse af midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil

I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark. Fra den 26. marts 2020 omfatter den midlertidige undtagelse både international og national godstransport.
Læs mere

Udgivet

22/03/2020

Nyhed

Forlængelse af midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil

I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark.
Læs mere

Udgivet

14/06/2019

Nyhed

Den intelligente takograf skal installeres i nyindregistrerede køretøjer

Alle køretøjer, der skal udføre kørsel omfattet af reglerne om køre- og hviletid, og som registreres for første gang den 15. juni 2019 eller senere, skal have installeret en intelligent takograf.
Læs mere
Viser 17 af 17