Resultat: 325

Udgivet

24/05/2022

Nyhed

Find svar på spørgsmål om tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil

Færdselsstyrelsen har i forbindelse med de krav, som trådte i kraft den 21. maj, om tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil, udarbejdet en række svar på ofte stillede spørgsmål.
Læs mere

Udgivet

23/05/2022

Nyhed

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne i forbindelse med, at nye regler træder i kraft den 21. maj 2022.
Læs mere

Udgivet

20/05/2022

Nyhed

To nye bekendtgørelser om kontrol af arbejdstid træder i kraft den 21. maj 2022

Bekendtgørelserne udmønter sammen med lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, og lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, reglerne om kontrol af arbejdstid.
Læs mere

Udgivet

18/05/2022

Nyhed

Nyt fortolkningsbidrag om anvendelse af takografen

Færdselsstyrelsen har modtaget et nyt fortolkningsbidrag fra EU-kommisionen om anvendelse af takografen i forbindelse med grænsepassage, herunder særligt hvad der forstås ved ”den nærmest mulige holdeplads ved eller efter grænsen”.
Læs mere

Udgivet

12/05/2022

Nyhed

Ny bekendtgørelse om godskørsel træder i kraft den 13. maj

Bekendtgørelsen udmønter reglerne om international varebilskørsel for fremmed regning, herunder kravet til transportlederens faglige kvalifikationer.
Læs mere

Udgivet

09/05/2022

Nyhed

Det skal være lettere at finde en ledig ladestander

Regeringen ønsker at tilgængeliggøre data fra den offentlige drivmiddelinfrastruktur og ladestandere. Et bedre overblik over ladestandere skal understøtte den grønne omstilling på vejene og gøre det lettere at være elbilsejer.
Læs mere

Udgivet

06/05/2022

Nyhed

Færdselsstyrelsen har opdateret "Vejledningen om syn af køretøjer"

I den opdaterede vejledning, er der bl.a. en ny vejledning vedrørende motorcykler indkaldt til syn hos en synsvirksomhed efter et vejsidesyn.
Læs mere