Resultat: 11

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg

Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.
Læs mere

Udgivet

18/11/2020

Nyhed

Registreringsfristen for typegodkendelse af Euro 4 motorcykler og knallerter kan nu forlænges grundet COVID-19

Europa-Parlamentets og Rådet har netop vedtaget forordning 2020/1694 om ændring af typegodkendelsesforordningen 168/2013, som indeholder en yderligere mulighed for at søge om forlænget registreringsfrist i et år for Euro 4 køretøjer.
Læs mere

Udgivet

23/10/2020

Nyhed

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel sendes i høring

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel. Høringsfristen er den 8. november 2020.
Læs mere

Udgivet

23/10/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen godkender lukket filter til eftermontering på varebiler under 3500 kg

På baggrund af den øgede interesse for eftermontering af filtre på varebiler har Færdselsstyrelsen godkendt et lukket partikelfilter, der i forvejen har en principgodkendelse til montering på varebiler.
Læs mere

Udgivet

18/08/2020

Nyhed

Forlængelse af fristen for indregistrering af restkøretøjer i 4 måneder fra 1. september 2020

Færdselsstyrelsen har på baggrund af en udtalelse fra Kommissionen forlænget fristen for indregistering af køretøjer med restkøretøjstilladelse, på trods af manglende overensstemmelse med krav, der trådte i kraft den 1. september 2019.
Læs mere

Udgivet

31/07/2020

Nyhed

Indsats mod snyd med lastbilers emissions-begrænsende systemer

Færdselsstyrelsen har undersøgt kontrolmetoder og værktøjer, som kan bruges til at håndhæve reglerne om lastbilers udledning af luftforurening.
Læs mere