Resultat: 87

Udgivet

26/07/2022

Nyhed

EU vedtager forordning vedrørende ukrainske kørekort og chaufføruddannelsesbeviser

EU har vedtaget en forordning, som fastsætter midlertidige og specifikke foranstaltninger for ukrainske kørekort og chaufføruddannelsesbeviser. Forordningen gælder for personer, som er under midlertidig beskyttelse grundet situationen i Ukraine.
Læs mere

Udgivet

08/06/2022

Nyhed

Fristen for at melde afbud til en teori- eller praktisk prøve ændres til 2 dage

Fra 1. juli 2022 træder nye regler i kraft, der skal gøre det nemmere for kørekorteleverne at melde afbud til deres køreprøver.
Læs mere

Udgivet

05/04/2022

Nyhed

Ændring i telefonåbningstider forlænges for at nedbringe sagsbehandlingstiden

Frem til 1. september 2022, vil Færdselsstyrelsen hovednummer være lukket om onsdagen. Det sker for at give styrelsens sagsbehandlere mere tid til at behandle borgernes sager.
Læs mere

Udgivet

25/03/2022

Nyhed

Færdselsstyrelsen har opdateret ”Færdselsstyrelsens Retningslinjer for køreprøver”

På baggrund af erfaringer med afvikling af teoretiske og praktiske prøver, har Færdselsstyrelsen opdateret ”Retningslinjer for køreprøver”. Retningslinjerne tages i brug den 1. april 2022.
Læs mere

Udgivet

25/02/2022

Nyhed

Nyt pilotprojekt i Nordjylland

Færdselsstyrelsen starter et nyt projekt op i Nordjylland, hvor kørelærerne fremover kan bestille køreprøver i op til 6 uger før afholdelse.
Læs mere

Udgivet

16/02/2022

Nyhed

Færdselsstyrelsen arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på kørekortområdet

For at sikre borgerne en mere effektiv sagsbehandling, vil Færdselsstyrelsen i løbet af 2022 implementere en række tiltag, der skal hæve styrelsens serviceniveau og sikre en kortere sagsbehandlingstid på kørekortområdet.
Læs mere