Resultat: 32

Udgivet

22/12/2020

Nyhed

Vejledning om syn af køretøjer er opdateret

Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om syn af køretøjer, som finder anvendelse fra den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Læs mere

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg

Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.
Læs mere

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Den nye bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

18/11/2020

Nyhed

Registreringsfristen for typegodkendelse af Euro 4 motorcykler og knallerter kan nu forlænges grundet COVID-19

Europa-Parlamentets og Rådet har netop vedtaget forordning 2020/1694 om ændring af typegodkendelsesforordningen 168/2013, som indeholder en yderligere mulighed for at søge om forlænget registreringsfrist i et år for Euro 4 køretøjer.
Læs mere

Udgivet

11/11/2020

Nyhed

Retningslinjer for udførelse af syn af køretøjer i de syv nordjyske kommuner

Syn af køretøjer anses ikke som en samfundskritisk opgaver, og derfor er de skærpede retningslinjer gældende for synsvirksomheder, som opererer i de syv berørte kommuner.
Læs mere

Udgivet

09/11/2020

Nyhed

Ny orientering om syn i de syv nordjyske kommuner

Efter Statsministerens pressemøde den 6. november blev der indført yderligere restriktioner for syv kommuner i Nordjylland. Færdselsstyrelsen har nu opdateret hjemmesiden med mere information til de berørte borgere og virksomheder.
Læs mere