Nyhedsside

Resultat: 36

Udgivet

22/09/2021

Nyhed

Nye fortolkningsbidrag til køre- og hviletidsområdet

Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet om ugehvil ved international godstransport, forbud mod ”lange” hvil i køretøjet, muligheden for at vende hjem og force majeure.
Læs mere

Udgivet

01/09/2021

Nyhed

Færdselsstyrelsen digitaliserer takografkortområdet

Færdselsstyrelsen overtager pr. 1. oktober 2021 en række opgaver fra politiet – herunder ansøgninger og udstedelse af takografkort. I den forbindelse digitaliserer Færdselsstyrelsen området.
Læs mere

Udgivet

12/07/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelse om særtransport i høring

I forbindelse med at Vejdirektoratet pr. 1. oktober overtager ansvaret for udstedelse af tilladelser til særtransport, sender Færdselsstyrelsen et bekendtgørelsesudkast om særtransport i høring. Høringsfristen er den 6. august 2021.
Læs mere

Udgivet

03/06/2021

Nyhed

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Færdselsstyrelsen har netop ændret bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsens formål er blandt andet at præcisere kompetente myndigheder inden for de enkelte områder af ADR-konventionen.
Læs mere

Udgivet

03/06/2021

Nyhed

Ny gebyrsats for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort og nyt gebyr i forbindelse med forsøg med selvkørende enheder

Færdselsstyrelsen har netop udstedt bekendtgørelse, der regulerer gebyrsatsen for udstedelse, fornyelse og erstatning af chaufførkort og indfører et nyt gebyr ved sagsbehandling i forbindelse med forsøg med selvkørende enheder.
Læs mere

Udgivet

01/06/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelsesudkast om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel i høring

Færdselsstyrelsen vil ændre bekendtgørelsen om udrykningskørsel for at udvide rammerne for politiets skøn til at foretage udrykningskørsel uden brug af udrykningshorn og -lygte. Høringsfristen udløber den 15. juni 2021.
Læs mere

Udgivet

27/05/2021

Nyhed

Fra juli gælder nye løn- og arbejdsvilkår for alle danske vognmænd

Inden længe skal alle danske vognmænd også efterleve de nye regler for løn- og arbejdsvilkår. Kontrollen med de danske vognmænd vil foregå som en del af Færdselsstyrelsens almindelige tilsyn med tilladelsesindehavere af gods- og bustilladelser.
Læs mere