Nyhedsside

Resultat: 332

Udgivet

10/06/2022

Nyhed

Ny praksis om udstedelsen af buskørsel- og godstilladelser

Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen har indgået et samarbejde, der skal løse udfordringerne i forbindelse med udstedelse af tilladelser og indregistrering af køretøjer.
Læs mere

Udgivet

08/06/2022

Nyhed

Fristen for at melde afbud til en teori- eller praktisk prøve ændres til 2 dage

Fra 1. juli 2022 træder nye regler i kraft, der skal gøre det nemmere for kørekorteleverne at melde afbud til deres køreprøver.
Læs mere

Udgivet

08/06/2022

Nyhed

Justering af særtransportreglerne trådt i kraft

Første del af tilpasningen af særtransportreglerne er trådt i kraft. Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om særtransport, der indeholder en række præciseringer, justeringer og udvidelser af de gældende regler.
Læs mere

Udgivet

31/05/2022

Nyhed

Ny vejledning om medtagning af cykel i en taxi

For at gøre reglerne omkring medtagning af en cykel i en taxi mere forståelige, har Færdselsstyrelsen udarbejdet en vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om dette.
Læs mere

Udgivet

24/05/2022

Nyhed

Færdselsstyrelsen vil have en vejledende tilgang til den ændrede praksis om, at virksomheden højst må have én tilladelse pr. køretøj.

Færdselsstyrelsen har forståelse for behovet for en vis fleksibilitet og omstillingsperiode ved en ændret praksis, og vil derfor indtil videre have en vejledende tilgang til kravet, når en virksomhed udtages til et tilsyn.
Læs mere

Udgivet

24/05/2022

Nyhed

Find svar på spørgsmål om tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil

Færdselsstyrelsen har i forbindelse med de krav, som trådte i kraft den 21. maj, om tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil, udarbejdet en række svar på ofte stillede spørgsmål.
Læs mere

Udgivet

23/05/2022

Nyhed

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne i forbindelse med, at nye regler træder i kraft den 21. maj 2022.
Læs mere