Nyhedsside

Resultat: 11

Udgivet

15/12/2021

Nyhed

Nye udstationeringsregler for visse former for kørsel i Danmark samt ændringer til bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Som led i implementering af Vejpakken har Færdselsstyrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udstationering af førere i Danmark. Ligeledes indebærer Vejpakken ændringer af køre- og hviletidsbekendtgørelsen.
Læs mere

Udgivet

25/11/2021

Nyhed

Ny praksis for dokumentation af egenkapital skal mindske sagbehandlingstiden

For at mindske sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen vil ansøgninger på vejtransportområdet fremover først blive behandlet, når alle oplysninger– herunder dokumentation for egenkapital – er indsendt.
Læs mere

Udgivet

15/11/2021

Nyhed

Høring: Bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden

Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden i høring. Høringsfristen er den 3. december 2021.
Læs mere

Udgivet

09/08/2021

Nyhed

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer

Færdselsstyrelsen opdaterer Vejledning om syn af køretøjer vedrørende lastbil, der er trækkraft for sættevogn og med stor kran. Dertil oplyses, hvordan synsvirksomhederne skal håndtere, at målenorm NEDC2 er forsvundet i Køretøjsregisteret (DMR).
Læs mere

Udgivet

25/06/2021

Nyhed

Seneste registreringsdato for køretøjer bestilt med henblik på taxikørsel m.v.

Generel dispensation til udskydelse af seneste registreringsdato for køretøjer, som er bestilt med henblik på erhvervsmæssig persontransport.
Læs mere

Udgivet

16/06/2021

Nyhed

Kravet om mundbind eller visir fjernes ved syn af køretøjer

I takt med udfasningen af coronarestriktionerne ophæver regeringen kravet om mundbind eller visir. På synsområdet betyder det, at kravet om mundbind eller visir udgår.
Læs mere

Udgivet

11/06/2021

Nyhed

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer

Vejledning om syn af køretøjer blev udgivet i december 2020. Nu opdaterer Færdselsstyrelsen den med nogle nødvendige nye ting.
Læs mere