Colourbox

Kørekortområdet flytter til Færdselsstyrelsen

Publiceringsdato: 16/12/2020
Færdelsstyrelsen overtager kørekortadministration, køreprøver og takografområdet fra politiet og tredobler antallet af medarbejdere.

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget netop offentliggjort, at kørekortadministration, afvikling af teoretiske og praktiske køreprøver og udstedelse af takografkort flytter fra politiet til Færdselsstyrelsen.


Det betyder, at Færdselsstyrelsen fra efteråret mere end tredobler antallet af medarbejdere.


Kørekortområdet bliver mere samlet


Færdselsstyrelsen har hidtil haft ansvar for reglerne på kørekortområdet.


Med overtagelsen af politiets opgaver bliver både regler, administration og prøveafvikling samlet under én myndighed.


”Der vil være rigtig mange fordele ved at samle flere af opgaverne på kørekortområdet under én myndighed, så det giver rigtig god mening,” siger Færdselsstyrelsens direktør Stefan Søsted og fortsætter:


”Så vi glæder os over aftalen og til både at byde de mange nye kollegaer velkomne, såvel som til opgaven med at overtage, modernisere og opgradere kørekortområdet IT-mæssigt”.


Det vil fortsat være kommunerne, der modtager ansøgninger om kørekort.


En styrelse i hele Danmark


Færdselsstyrelsen, som siden 2016 har ligget i Ribe, går med ressortoverdragelsen fra at bestå af ét kontor i Sønderjylland til at være fysisk til stede i hele Danmark.


Kørekortadministrationen, som i dag er placeret hos Politiets Administrative Center i Holstebro, vil som en del af Færdselsstyrelsen forblive i Holstebro eller omegn, mens Færdselsstyrelsen frem mod overtagelsen af ressortområdet skal etablere et antal nye køreprøvecentre.


”For mange er det at tage kørekort en stor livsbegivenhed, og derfor skal det fortsat være muligt at gå til både teoretisk- og praktisk køreprøve i sit nærområde”, siger Stefan Søsted.


Derfor går Færdselsstyrelsen nu i gang med at planlægge hvor køreprøvecentrene skal placeres.


Styrelsens base forbliver i Ribe, hvor stabsfunktionerne skal skaleres til at favne de nye ressortområder.


”Færdselsstyrelsen bliver en markant større styrelse, som kommer tættere på en meget stor del af befolkningen. Vi glæder os til at levere et højt serviceniveau og til at give os i kast med de store potentialer som følger med for styrelsen som både myndighed og arbejdsplads”, siger Stefan Søsted.


Færdselsstyrelsen overtager efter planen kørekortadministration, teori- og køreprøveafvikling og takografområdet fra politiet 1. oktober 2021.

Fakta - Færdselsstyrelsen overtager kørkort- og takografområdet

·        Færdselsstyrelsen overtager kørekortadministration, afvikling af teoretiske og praktiske køreprøver fra politiet 1. oktober 2021

·        Færdselsstyrelsen har siden udflytningen i 2016 ligget i Ribe. Siden dengang er styrelsen vokset fra 40 til godt 150 medarbejdere.

·        Ved overtagelse af ressortområder fra politiet vokser styrelsen til op mod 500 medarbejdere

·        En stor andel af de nye medarbejdere vil have arbejdssted ved kørekortadministrationen, som forbliver på Holstebroegnen, samt på en række nyoprettede køreprøvecentre fordelt over hele landet.

·        Alle civilt ansatte på de berørte områder i politiet vil få mulighed for at overgå til Færdselsstyrelsen, mens polititjenestemænd overgår til andre opgaver inden for politiet

·        Vejdirektoratet overtager samtidig særtransportområdet fra politiet.