International virksomhed skal opkræve 11 mio. kroner for Færdselsstyrelsen

Publiceringsdato: 14/01/2021
Færdselsstyrelsen laver aftale med Euro Parking Collection plc om at opkræve ubetalte parkeringsafgifter fra internationale skyldnere.

En stor andel af parkeringsafgifter udstedt til udenlandske køretøjer bliver ikke betalt.


Derfor har Færdselsstyrelsen indgået aftale med Euro Parking Collection plc (EPC) som fremadrettet skal opkræve gæld fra skyldnere udenfor Danmarks grænser.


6.600 ubetalte parkeringsafgifter

Siden 1. januar 2019 har Færdselsstyrelsen ført kontrol med, at parkeringsreglerne bliver overholdt på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet.


I perioden fra 1. januar 2019 frem til 30. november 2020, har Færdselsstyrelsen udskrevet cirka  9.300 parkeringsafgifter, hvoraf godt 8.000 er udskrevet til udenlandske køretøjer. Heraf er de 6.600 fortsat ubetalt.


Det svarer til et beløb på 11 millioner kroner.


”Det har hidtil været en tung og kompliceret, manuel proces at indhente de oplysninger fra udenlandske myndigheder, som er en forudsætning for, at Færdselsstyrelsen selv kan opkræve ubetalte internationale parkeringsafgifter,” siger Nicoline Zederkof Jensen, som er kontorchef med ansvar for Færdselsstyrelsens parkeringskorps.


Opkrævning går i gang inden for en uge

Færdselsstyrelsen forventer, at de første sager kan blive overført til EPC inden for den kommende uge, og at opkrævning af ubetalte parkeringsafgifter kan gå i gang umiddelbart derefter.


”Vi ser frem til at få den nødvendige hjælp til opkrævningen. Parkeringsreglerne på de statslige rastepladser gælder for alle, og med aftalen om opkrævning af ubetalte internationale parkeringsafgifter, står Færdselsstyrelsen nu markant stærkere i sin håndhævelse af reglerne,” siger Nicoline Zederkof Jensen.

Baggrund for aftale om opkrævning af ubetalte udenlandske parkeringsafgifter

  • Færdselselsstyrelsnes parkeringskorps blev oprettet pr. 1. januar 2019 og overtog samtidig opgaven med at føre kontrol med parkering på de statslige rastepladser langs det danske motorvejsnet
  • Ved overtrædelse af parkeringsreglerne, udsteder parkeringskorpset en parkeringsafgift på henholdsvis 2.040 kroner til lastbiler og 510 kroner til personbiler
  • Hidtil har Færdselsstyrelsen skulle oversende alle ubetalte parkeringsafgifter til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Det kan dog først ske, når Færdselsstyrelsen er i besiddelse af en række oplysninger – herunder kontaktoplysninger på skyldneren, som for udenlandske køretøjers vedkommende skal indhentes manuelt fra udenlandske myndigheder
  • Derfor sendte Færdselsstyrelsen i sommeren 2020 opgaven med at opkræve udenlandsk gæld i udbud