Kim Garde Hald

Europa lærer af Færdselsstyrelsen

Publiceringsdato: 02/09/2021
Tværministerielt samarbejde har sat Danmark i førerfeltet, når det kommer til metoder til at måle sundhedsskadelige gasser fra biler. Til temadag lærte resten af Europa om den danske kontrol med forurening.
1. september 2021 bød Færdselsstyrelsen og transportminister, Benny Engelbrecht, velkommen til nationale og udenlandske kontrolmyndigheder og synsvirksomheder, da Færdselsstyrelsen holdt temadag om metoder til at kontrollere køretøjer, der ikke lever op til de lovpligtige miljøkrav. 

”Forurening er et grænseoverskridende problem. Danmark går foran inden for kontrol af forureningsbegrænsende systemer, men det er et fælles ansvar sammen med resten af verden, at vi sammen mindsker forureningen. Derfor glæder det mig også, at de internationale aktører viser stor interesse og har lyst til at lære af vores undersøgelser og erfaringer,” siger transportminister, Benny Engelbrecht.

På baggrund af det tværministerielle NOx-projekt blev der på temadagen holdt oplæg om erfaringer og resultater fra en række undersøgelser, som er blevet udført i forbindelse med projektet.

Nye metoder tages i brug

På grund af omkostningerne ved at overholde miljøkravene, bliver der jævnligt snydt med miljøkravene ved at manipulere med det emissionsbegrænsende udstyr på tunge dieselkøretøjer. Manipulationen af systemerne gør, at køretøjet ikke viser fejl, selvom de forurener mere end tilladt.

Færdselsstyrelsen foretager hvert år vejsidesyn på tunge køretøjer, svarende til 5 procent af tunge køretøjer indregistreret i Danmark. Der vil være tale om godt 5.300 vejsidesyn i 2021. Vejsidesynet omfatter dog også udenlandske køretøjer.

Ved vejsidesyn kontrollerer styrelsens inspektører for fejl, der kan få indflydelse på færdselssikkerheden og overtrædelser af miljøkrav til tunge køretøjer. Ved væsentlige eller farlige fejl og mangler vil et køretøj enten blive pålagt syn eller få nedlagt kørselsforbud. Ligeledes kan styrelsen overlade køretøjet til politiet.

Plume chasing er et af de seneste værktøjer, styrelsens vejsidesyn tager i brug i kampen for at mindske forurening.  Et andet af de nye værktøjer er OBD-udstyr, som både kan anvendes ved vejsidesyn og ved det periodiske syn. OBD-udstyret har været i brug siden foråret 2021, mens det nye plume chasing-udstyr blev taget i brug i slutningen af august. 

”For at opnå en effektiv kontrol med køretøjers forurening er det vigtigt, at vi har en intelligent metode til at udvælge køretøjer til kontrol. Det kan vi nu med vores nye plume chasing-udstyr, som i endnu højere grad er med til at målrette udvælgelsen af køretøjer til vejsidesyn. Branchen vil på samme tid kunne opleve, at der skal bruges mindre tid på kontrol af køretøjer, som ellers er helt i orden i forhold til miljøkravene. På den måde giver det rigtig god mening for os alle,” siger vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach.

Metoder til kontrol med forureningsbegrænsende udstyr

• Plume chasing er en metode til at måle forureningsudledning fra et forankørende køretøj. Måleudstyret viser først, hvornår Færdselsstyrelsens bil ligger i den udstødningssky, som køretøjet foran udleder.

Når det er tilfældet, bliver der foretaget en indledende måling, som i første omgang måler, om udledningen ser ud til at være lav eller mistænkeligt høj.


Viser målingen herefter, at udledningen fra et tungt køretøj fortsat er mistænkeligt høj, vil køretøjet blive anvist til et vejsidesyn, hvor det vurderes hvilke konsekvenser det i så fald vil få.


• OBD (On Board Diagnostics) systemet er det interne kommunikationssystem, der findes i nyere køretøjer. Hvis der opstår en fejl i køretøjet, vil OBD-systemet automatisk vurdere, om fejlen er alvorlig nok til at tænde en fejllampe, som brugeren af køretøjet kan se.

OBD-systemet blev introduceret for tunge køretøjer fra 2005 og frem.


I forbindelse med NOx-projektet er det blevet undersøgt, hvordan aflæsning af OBD-systemet kan medvirke til at vise, om det emissionsbegrænsende udstyr er i en velfungerende tilstand.


Udlæsningen kan både ske i forbindelse med et vejsidesyn eller et periodesyn.

NOx: sundheds- og miljøskadelige gasser

• Moderne dieselmotorer i lastbiler kører langt på literen og udnytter brændstoffet effektivt – men en stor ulempe ved dem er, at de udleder kvælstofilte; de såkaldte NOx-gasser.


NOx er giftige gasser, som udledes ved kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer, og biler, lastbiler, traktorer og andre køretøjer er den største menneskeskabte kilde til udledningen.


NOx påvirker menneskers helbred både direkte og indirekte. De kan blandt andet forårsage vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion, øjenirritation og tab af appetit. Og hertil kommer negativ påvirkning af klima og miljø.


Blandt andet derfor har Færdselsstyrelsen, som en del af indsatsen mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på tungekøretøjer, undersøgt metoder til at kontrollere udledningen fra et køretøj.