Colourbox

Færdselsstyrelsen og politiet samarbejder tæt om afvikling af køreprøver

Publiceringsdato: 11/09/2021
De første 14 uddannede prøvesagkyndige fra Færdselsstyrelsen vil de næste 3 uger afvikle køreprøver for politiet, inden Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for området d. 1. oktober.

Et hold prøvesagkyndige fra Færdselsstyrelsen hjælper de næste 3 uger politiet med at afvikle køreprøver. Da første hold prøvesagkyndige allerede er færdiguddannede har Færdselsstyrelsen og politiet aftalt, at disse med det samme kommer ud og afvikler køreprøver. Færdselsstyrelsen og politiet gør derved i fællesskab mest mulig for at nedbringe ventetiderne på køreprøver, til størst mulig gavn for køreskoleeleverne.  

Konkret drejer det sig om 14 prøvesagkyndige, som netop har gennemgået et uddannelsesforløb på 7 uger, og som alle har bestået eksamen i denne uge. 

"Vi er rigtig glade for, at Færdselsstyrelsen og politiet i samarbejde har kunnet håndtere, at Færdselsstyrelsens nyuddannede køreprøvesagkyndige hjælper ude i landet, hvor vi ved, at de prøvesagkyndige, kørelærere og deres elever dagligt arbejder for at få afviklet flest mulige køreprøver," fortæller vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Brian Paust Nielsen. 

"Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi i fællesskab kan sætte alle ressourcer ind, uanset hvem der har det overordnede ansvar for afvikling af køreprøverne," siger HR-direktør i Rigspolitiet Lene Linnea Vejrum.


De mener begge, at det understreger det gode og tætte samarbejde, der har været gennem hele forløbet med at ressortoverdrage opgaven fra politiet til Færdselsstyrelsen med virkning fra d. 1. oktober.  

Hver enkelt prøvesagkyndig kan afholde op til 32 B-prøver pr. uge. Det betyder, at de 14 prøvesagkyndige vil kunne afvikle godt 1300 prøver i alt i løbet af de 3 uger. Den konkrete brug af de prøvesagkyndige bliver aftalt mellem Færdselsstyrelsen og de enkelte politikredse.

Færdselsstyrelsen overtager i forbindelse med ressortoverdragelsen 130 prøvesagkyndige fra politiet. Hertil har Færdselsstyrelsen i løbet af sommeren ansat ca. 80 prøvesagkyndige, hvor de fleste er erfarne tidligere kørelærere eller prøvesagkyndige. 

De ny-rekrutterede prøvesagkyndige gennemgår et 7-8 ugers langt uddannelsesforløb med stor bistand fra politiet, og det er det første hold nyuddannede, der nu er klar til at give en hånd med. Færdselsstyrelsen kører derudover endnu to uddannelseshold, fordelt i Vejle og Glostrup.