skolevogn

Så kom vi i gang med køreprøverne

Publiceringsdato: 07/10/2021
6. oktober blev de første køreprøver afholdt af Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige, der stod klar til at bedømme kørekortansøgernes køreevner rundt om i landet.

Ni måneders forarbejde kulminererede onsdag, da Færdselsstyrelsens mange prøvesagkyndige begyndte at afvikle køreprøver fra styrelsens mange prøvesteder landet over. Formelt overtog Færdselsstyrelsen ansvaret for køreprøveafviklingen den 1. oktober, men det var først onsdag den 6. oktober, at kørekortaspiranter for første gang skulle ud at køre med en af styrelsens over 200 prøvesagkyndige.

 

”Vi har glædet os meget til at komme i gang med at løfte opgaven med køreprøveafviklingen. Vi har de sidste mange måneder arbejdet intenst på, at overtagelsen af kørekortområdet fra politiet kom til at foregå uden alt for store gener for elever og kørelærere. Indtil videre ser det ud til, at vi er kommet godt fra start, og alle de prøvesagkyndige har leveret en brav indsats på første dag. Jeg er derfor optimistisk, når det kommer til den fremtidige afvikling af køreprøverne,” fortæller vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

 

Selvom første dag med køreprøveafvikling hos Færdselsstyrelsen langt fra forløb uden problemer, er vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen, glad for at styrelsen er kommet i gang med at få afviklet prøver.

 

”Vi havde fra start ingen forventninger om, at opstartsperioden ville gå uden problemer. Men trods de vanskeligheder, som har vist sig undervejs på dagen, er vi glade for, at mange af køreprøverne alligevel kunne forløbe uden problemer. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at der er elever, vi har måtte skuffe, da vi har været nødt til at aflyse deres prøve i sidste øjeblik, når nu det kunne lade sig gøre at gennemføre langt de fleste. Vi arbejder intenst på at få situationen løst, så det forhåbentlig ikke sker fremadrettet.”

 

Ventetiden skal ned

Gårsdagens start på køreprøveafviklingen, var også startskuddet på det store arbejde, der er med at få moderniseret kørekortområdet og leveret serviceforbedringer til borgerne, herunder arbejdet med at få bugt med de ventetider, der længe har plaget elever og kørelærere. Færdselsstyrelsen vil derfor løbende oplyse om de forskellige tiltag på området.

 

”Vi er meget bevidste om de gener, som ventetiden på at komme til en prøve, giver ude i landet og de kommer til at have vores hovedfokus fremadrettet, nu hvor vi er kommet i gang med køreprøveafviklingen. Vi er godt i gang med arbejdet, med at få implementeret en række tiltag, der kan afhjælpe situationen her og nu. Vi har f.eks. i øjeblikket gang i en større rekruttering af timelønnede prøvesagkyndige, der vil kunne øge vores prøvekapacitet på sigt.”

 

Samtidig arbejder Færdselsstyrelsen på at gøre hele kørekortområdet mere datadrevet og med en mere central planlægning, så styrelsen inden for 1-2 år kan levere væsentlige serviceforbedringer, der kan komme brugerne til gavn. Målet er at få gjort området langt mere efterspørgselsdrevet, så Færdselsstyrelsen på sigt kan tilbyde det antal prøver som der efterspørges i de forskellige landsdele. Særligt så man kan undgå at elever må rejse land og rige rundt, for at komme til en køreprøve.

 

”Vi gør os ingen illusioner om, at ventetiderne kommer til at forsvinde lige med det samme. Derfor har vi også fra start meldt ud, at problemet med ventetiderne desværre har et omfang der gør, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvornår ventetiden vil være helt væk. Her i opstartsperioden bestræber vi os først og fremmest på, at ventetiden ikke kommer til at stige yderligere. Vi regner med, at vi inden for de næste 6 måneder kan komme med et bud på, hvornår og hvordan vi forventer at få skåret ventetiden ned,” siger Brian Paust Nielsen.