Alle køretøjer kan igen registreringssynes

Publiceringsdato: 26/11/2021
Der er igen hjemmel til at syne alle køretøjer i synsbekendtgørelsen fra den 26. november. Dermed kan de køretøjer, der midlertidigt ikke har kunne blive synet, igen blive registreringssynet i en synshal.
Den 25. november har Folketingets partier vedtaget en ny synsbekendtgørelse nr. 2114 af 25. november 2021, der igen gør det muligt at få registreret en række køretøjer, der midlertidigt ikke har kunne blive synet grundet manglende hjemmel. Den nye synsbekendtgørelse vil gælde fra den 26. november 2021. Alle registreringssyn der blev foretaget mellem 1. januar 2021 og 15. november 2021 på køretøjer, hvor der manglede en hjemmel, er samtidig blevet gjort gyldige med tilbagevirkende kraft.

Færdselsstyrelsen blev i forbindelse med overvejelser om en revision af synsbekendtgørelsen, opmærksom på, at der siden den 1. januar 2021, ikke havde været hjemmel til at foretage registreringssyn på en række køretøjstyper. Derfor var synene ikke gyldige. Den manglende hjemmel har ikke haft nogen effekt på færdselssikkerheden.

Køretøjerne, som midlertidigt ikke har kunne blive registreringssynet, men hvor det nu igen er muligt, er følgende typer af køretøjer: nye to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler eller påhængskøretøjer dertil, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr dertil, ibrugtagne og konstruktivt ændrede motorkøretøjer eller påhængskøretøjer dertil, samt ibrugtagne motorkøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr, der er importeret fra udlandet.