skolevogn

Køreprøveafviklingen tilpasses – Større balance i prøveudbuddet og rejsehold på vej

Publiceringsdato: 26/11/2021
Færdselsstyrelsen forsøger løbende at sikre, at de prøver der udbydes på en af styrelsens over 50 prøvesteder, matcher efterspørgslen i området.

I takt med at Færdselsstyrelsen øger mængden af prøver rundt om i landet, er styrelsen også gået i gang med at tilpasse udbuddet, så der er større overensstemmelse mellem, hvor prøverne bliver afviklet og hvor der er størst behov. Færdselsstyrelsen forventer at der vil blive afviklet mellem 8.000 og 8.500 prøver om ugen frem mod årsskiftet og at det høje prøveniveau vil fortsætte ind i 2022, hvor styrelsen arbejder på at nå over 9.000 prøver om ugen.


Ligeledes forventer styrelsen, at vi omkring årsskiftet har fået afviklet så stor en del af gruppen af elever, der venter på en praktisk prøve, at styrelsen kan begynde at balancere udbuddet af praktiske prøver og teoriprøver.

I øjeblikket er ca. 60-70 procent af styrelsens afviklede prøver hver uge praktiske prøver, da styrelsen har prioriteret at afvikle praktiske prøver, da der var en stor gruppe, opstået bl.a. pga. Covid-19, der ventede på en praktisk køreprøve. Men da der nu er begyndt at være tilstrækkelig stor balance i, hvor mange elever der venter på henholdsvis en praktisk prøve og en teoriprøve, kan styrelsen begynde at skrue op for antallet af teoriprøver.


”Vi har på kort tid fået afviklet en betragtelig del af de elever, som stod og ventede på en praktisk køreprøve, da vi overtog området 1. oktober. Det er glædeligt, for det giver os mulighed for at begynde at opprioritere teoriprøver, hvilket kan give større balance i vores prøveudbud og sikre, at flere kan undgå at skulle vente længe på at komme til enten en teori eller praktisk prøve.”, fortæller Færdselsstyrelsens vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen


Rejsehold skal afvikle ekstra prøver, hvor de efterspørges

Arbejdet med at tilpasse prøveudbuddet sker dog ikke kun ved at ændre i antallet af afviklede teori- og praktiske prøver. Færdselsstyrelsen er ved at have afsluttet ansættelsen af en større mængde timelønnede prøvesagkyndige, hvoraf en del kan fungere som et rejsehold og sættes ind der, hvor behovet for at øge prøveudbuddet er størst.


”Vi oplever ofte, når vi har en dialog med kørelærerne rundt om i landet, at de efterspørger bestemte prøvetyper i deres område eller yderligere prøver af en bestemt type. Det er ønsker vi meget gerne vil efterkomme, da vi på den måde kan sikre, at elever f.eks. ikke må rejse fra den ene ende af landet til den anden, men i stedet kan blive i deres lokalområde og tage køreprøven der, hvor de har øvet og lært at køre bil.”, siger Brian Paust Nielsen.


Ligeledes har Færdselsstyrelsen også opslået yderligere stillinger til kørekortområdet og styrelsen forventer, at vi vil få øget antallet af køreprøvesagkyndige i løbet af 1. og 2. kvartal 2022.


”Vi er naturligvis, efter blot 7 ugers drift, stadig kun lige begyndt at få løst nogle af de problemer, der er på kørekortområdet og vores løsning her og nu er fortsat, at vi afvikler så mange prøver som vi kan. Det er vi allerede godt i gang med. Den opbyggede pukkel efter 1,5 års corona-pandemi, som i store dele har betydet ændringer for køreprøverne, løser vi ikke bare lige over nogle få måneder. Der er desværre ingen hurtige løsninger på problemerne, men vi kan se at situationen uge for uge bliver marginalt bedre, i takt med at vi implementerer vores tiltag på området.”, fortæller Brian Paust Nielsen.