Nyt redskab til vejsidesyn er en stor succes

Publiceringsdato: 29/11/2021
Færdselsstyrelsens inspektører har taget et nyt værktøj i brug, når der kontrolleres tunge køretøjer ved vejsidesyn. Og det har gjort det lettere, at finde de køretøjer, som ikke overholder lovens krav og kan udgøre en fare for færdselssikkerheden.

Medio april tog Færdselsstyrelsens inspektører et nyt transportabelt værktøj i brug, når lastbilerne på de danske veje kontrolleres af styrelsens medarbejdere ved vejsidesyn. Færdselsstyrelsen kontrollerer hvert år over 5.000 tunge erhvervskøretøjer for at sikre, at transporten af gods på de danske veje sker med velholdte køretøjer, der kan overholde kravene og ikke udgøre en fare for færdselssikkerheden.  

 

Færdselsstyrelsen nye redskab, en mobil bremseprøvestand, er kort fortalt et værktøj til at teste og afprøve bremser på et køretøj. En bremseprøvestand fungerer ved, at man placerer en af køretøjets aksler i bremseprøvestandens ruller, hvorefter bremseprøven startes.

 

Selve prøven foregår ved, at køretøjets bremser aktiveres og herefter øges bremsekræften indtil punktet lige før hjulblokade. Hver aksel på køretøjer bliver testet og herefter kan man beregne og afgøre, om køretøjets bremser er velfungerende og overholder lovens minimumskrav.

 

Bremseprøvestanden, som Færdselsstyrelsen har taget i brug, er transportabel og kan anvendes på store køretøjer. Det er derfor muligt for styrelsen at benytte det nye værktøj ved vejsidesyn i hele landet.

 

En stor succes

 

Den nye mobile bremseprøvestand, har indtil videre resulteret i, at der ved vejsidesyn er fundet flere køretøjer end tidligere, der ikke har haft bremser i tilstrækkelig stand til, at de kunne køre på vejene. Ifølge Færdselsstyrelsens evaluering af det nye værktøj, har over 320 køretøjer  siden maj, enten fået en begrænsning på brugen af deres køretøj eller et forbud. Ligeledes har næsten 420 køretøjer i perioden, ikke kunne blive godkendt ved et detaljeret syn.

 

”Med bremseprøvestanden har vores medarbejdere fået et godt værktøj, der kan være med til at sikre, at de tunge køretøjer, som transporterer gods på de danske veje, lever op til lovens krav. Det giver øget færdselssikkerhed for alle bilisterne, når køretøjerne på vejene er i en ordentlig stand. Samtidig kan chaufførerne også være sikre på, at afgørelserne sker på baggrund af et solidt og præcist grundlag.” – udtaler vicedirektør for transport, køretøjer og klima, Jesper Høgh Bach.