Colourbox

Status på kørekortområdet - Styrelsen når over 8000 prøver om ugen

Publiceringsdato: 15/11/2021
Efter 4 ugers prøveafvikling, er Færdselsstyrelsens gennemsnitlige niveau for prøveafvikling næsten 15 procent højere, end da styrelsen startede prøveafviklingen den 6. oktober 2021.

Der er kommet godt gang i afviklingen af køreprøver. Efter en måned med ansvaret, har Færdselsstyrelsen nu nået et niveau for prøveafviklingen, hvor Styrelsen afvikler væsentligt flere prøver, end hvad der gennemsnitligt tidligere blev afviklet, før styrelsen overtog opgaven.


Det tidligere niveau nåede Færdselsstyrelsen allerede i uge 41, men nu afvikler styrelsen ca. 1.000 flere prøver pr. uge, svarende til en stigning på ca. 15 procent. I alt regner styrelsen med, at der hver uge i november vil blive afviklet mellem 8.000 og 8.500 prøver.


”Det er glædeligt, at vi har kunnet nå det tidligere prøveafviklingsniveau allerede i oktober og at vi nu i november, afvikler endnu flere prøver end det tidligere niveau. Den kortsigtede løsning på problemerne med lange ventetider er, at vi i Færdselsstyrelsen får en højere prøvekapacitet og det er vi kommet godt i gang med. Det har allerede gjort vores prøveudbud væsentligt højere i november.”, siger vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.


Overordnet set planlægger Færdselsstyrelsen at afvikle over 30.000 teoriprøver og praktiske prøver i november og styrelsen forventer generelt, at kunne øge prøveniveauet yderligere i løbet af de næste måneder.


”Vi er kun lige begyndt med at få løst ventetidsproblemet på kørekortområdet og vores tidshorisont for væsentlige forbedringer på kørekortområdet er stadigvæk 1-2 år. Vi har derfor fortsat gang i en række tiltag, der løbende skal gøre situationen bedre og forhåbentligt få løst problemerne der plager området, hurtigst muligt. Det vil komme alle til gavn, hvis de lange ventetider elimineres og området digitaliseres, hvilket vi fortsat arbejder målrettet hen i mod, om end vi i første omgang primært har fokus på at øge prøveudbuddet yderligere her og nu.”, fortæller Brian Paust Nielsen.