Colourbox

Status på kørekortområdet – Styrelsen har påbegyndt driftsoptimering

Publiceringsdato: 10/12/2021
Færdselsstyrelsen har rundet prøve nummer 50.000 og har forventninger om, at vi vil øge antallet af afviklede prøver om ugen yderligere i 1. kvartal 2022.

Efter to måneders drift og over 50.000 gennemførte prøver, nåede Færdselsstyrelsen målet om at afvikle omkring 8.000 prøver om ugen i november. I alt blev der udbudt ca. 33.500 prøver i løbet af november, hvoraf de 32.703 blev booket og 31.754 blev gennemført med en beståelsesprocent på 68,9 procent. Dermed er det også lykkedes Færdselsstyrelsen at få øget vores prøveniveau, så det ligger knap 15 procent højere end hvad niveauet var i 2019. I 2020 blev der gennemført ca. 6.500 prøver om ugen og i 2019 ca. 7.100 prøver om ugen.

 

Styrelsen forventer, at vi i løbet af december, vil få afviklet mellem 1.500 til 1.800 om dagen, om end der vil være en del dage, hvor der ikke er drift eller nedsat drift grundet julen. Det er derfor forventeligt, at den totale mængde af prøver i december vil være en del lavere end i november. Styrelsen regner dog med, at vi vil kunne afvikle mellem 25.000 til 30.000 prøver i løbet af december.

 

”Vi har nået et niveau for prøveafviklingen, hvor vi kan se, at ventetidssituationen bliver bedre uge for uge. Der er stadigvæk noget vej endnu, da vi selvfølgelig ikke kan indhente følgerne af 1,5 års Corona-pandemi på 2 måneder. Vi risikerer jo også med den for tiden stigende smittespredning, at der kan komme begrænsninger for afvikling af køreprøver – det håber vi dog ikke. Vi har således en forventning om, at ventetidssituationen i løbet af 1. og 2. kvartal allerede vil være markant bedre end da vi overtog opgaven 1. oktober.”, fortæller vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

 

Driftsoptimering

I et forsøg på at undgå, at frigivne prøver ikke bliver booket og dermed går tabt, er styrelsen i sidste uge, gået i gang med at konvertere ikke-bookede prøver til de typer af prøver som efterspørges af kørelærerne. Dette har indtil videre resulteret i, at vi har kunnet øge den samlede prøvemængde med knap 2.200 teoriprøver indtil årsskiftet, ligesom det også har været muligt at frigive yderligere praktiske prøver.

 

”Vi har løbende gang i en optimering af vores drift, da vi skal udnytte hver eneste tilgængelige prøve, derfor har vi sat gang i en række tiltag, der skal sørge for, at når der er tilgængelige prøver, at det også er den type prøver, som kørelærerne efterspørger. Vi har en tæt dialog med kørelærerforeningerne, som giver os gode input på de behov, der er i hele landet. Det er blandt andet denne dialog, der er baggrund for, at vi har udlagt knap 2.220 ekstraordinære teoriprøver i øst Danmark.”, siger Brian Paust Nielsen.

 

Det er mellem 5-7,5 procent af de udbudte prøver hver uge, ikke bliver booket. For at undgå spild af prøver, har Færdselsstyrelsen derfor set nærmere på, om prøvekapaciteten kan udnyttes bedre, så vi undgår et prøvespild. Det sker f.eks. ved at flytte prøverne til et prøvested, hvor der efterspørges køreprøver eller ved at konvertere dem til andre typer af prøver, der efterspørges i bestemte områder.

 

I takt med, at vores datagrundlag bliver bedre, har vi en forventning om, at det prøvespild vi har hver uge, vil blive betragteligt mindre, da vi vil kunne tilpasse prøveudbuddet i endnu højere grad.

 

Da de konverterede eller flyttede prøver ofte vil finde sted inden for nogle få dage eller uger, har styrelsen taget vores nye notifikationsservice i brug. Styrelsen vil derfor endnu engang opfordre alle landets kørelærere til at tilmelde sig servicen. På den måde, kan kørelærerne få besked om, hvornår der sker driftsændringer og ekstraordinære frigivelser af prøver.

 

Derudover er vi også gået ind i en årstid, hvor vejret kan betyde aflysninger af prøver, hvilket vi vil informere om via vores nye service. Du kan tilmelde dig notifikationer og nyhedsmails fra Færdselsstyrelsen her:

 

Du kan tilmelde dig notifikationer og nyhedsmails fra Færdselsstyrelsen her (åbner tilmeldingssiden).

 

Tiltag på vej og forventninger til 1. kvartal

Udover driftsoptimering, har styrelsen fortsat gang i en række tiltag, der skal øge antallet af prøver. Vi er således begyndt at udnytte en del af de over 50 timelønnede prøvesagkyndige vi også for nyligt har ansat. Kørelærere og elever vil snart begynde at mærke dette, da det vil betyde færre aflysninger af prøver og endnu flere frigivne prøver. Ligeledes vil en del af vores prøvesagkyndige også kunne fungere som et rejsehold, der kan sættes ind der, hvor der mangler specifikke prøvetyper.

 

Samtidig har Færdselsstyrelsen også opslået yderligere stillinger på kørekortområdet og styrelsen forventer, at øge antallet af prøvesagkyndige i løbet af 1. og 2. kvartal 2022.

 

Antallet af teoriprøver vil stige

Styrelsen forventer, at vi omkring årsskiftet har fået afviklet så stor en del af gruppen af elever, der venter på en praktisk prøve, at styrelsen kan begynde at balancere udbuddet af praktiske prøver og teoriprøver.

 

I oktober og november var ca. 60-70 procent af styrelsens afviklede prøver hver uge praktiske prøver, da styrelsen har prioriteret at afvikle denne type prøver, fordi der var en stor gruppe borgere, opstået bl.a. pga. Covid-19, der ventede på en praktisk køreprøve.

 

Men da data nu viser tegn på, at der er begyndt at være tilstrækkelig stor balance i, hvor mange elever der venter på henholdsvis en praktisk prøve og en teoriprøve, kan styrelsen begynde at skrue op for antallet af teoriprøver. Vi forventer derfor, at vi i løbet af 1. kvartal når omkring 8.500 til 9.000 prøver om ugen, hvor cirka 50 procent vil være praktiske prøver og 50 procent vil være teoriprøver.