Colourbox

Næste etape af vejpakken implementeres

Publiceringsdato: 25/01/2022
I løbet af februar træder en række nye regler i kraft, når næste del af EU’s vejpakke bliver udrullet. De nye regler skal være med til at sikre ordnede forhold og vilkår i transportbranchen.

Tirsdag den 25. januar 2022 har Folketinget 3. behandlet og vedtaget lovforslag 62 A, der er en del af Vejpakken. Vedtagelsen af L62 A betyder, at næste del af EU’s Vejpakke kan blive implementeret i Danmark.


Vejpakken er en del af udmøntningen af to EU-forordninger og et direktiv, der blandt andet skal sikre, at chauffører, der fragter varer rundt på de danske og europæiske veje, har ordentlige forhold og arbejdsvilkår, samt at konkurrencen på det danske og europæiske marked er fair for vognmændene og transportbranchen.


”Med Vejpakken tager vi et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning for en mere fair og konkurrencevenlig transportsektor. Chauffører i hele EU får ordentlige arbejdsvilkår, og Vejpakken modvirker unfair konkurrence, der går ud over danske vognmænd, der behandler deres chauffører ordentligt”, siger transportminister Benny Engelbrecht.


”Implementeringen af endnu en del af EU's vejpakke er med til at sikre, at godskørsel i Danmark og Europa kommer til at ske med ordentlige vilkår for hele branchen. Transportbranchen er en vital del af samfundet og derfor er det vigtigt for både branchen men også alle andre, at der er standardiserede regler på tværs af hele unionen.”, siger vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach.


Det træder i kraft

Den 2. februar 2022 træder nye regler for udstationering af førere i vejtransportsektoren i kraft. Reglerne gælder bl.a. ved cabotagekørsel i Danmark, og de nye regler fastsætter hovedsageligt vilkår for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande, som udstationerer førere i Danmark.

Endvidere er der en enkelt bestemmelse, der vedrører danske virksomheder, som har udstationeret førere i andre EU-medlemslande.


Den 21. februar 2022 ændres betingelserne for adgangen til og udøvelse af vognmandserhvervet. Det drejer sig om ændringer i etableringskravene, hvor der bl.a. bliver indført krav om ”return of the vehicle”, og skærpelse af vandelskravet. Derudover ændres bl.a. kravene til egenkapital og faglige kvalifikationer.


Samme dato træder nye regler om cabotagekørsel i kraft, som blandt andet betyder, at der fremover må foretages tre cabotageture inden for en uge, hvorefter køretøjet vil have en karensperiode på fire dage, hvor der ikke må foretages yderligere cabotagekørsel i Danmark.


Den 21. maj 2022 træder nye regler om varebiler, der foretager international kørsel, i kraft. Fremover vil man her skulle have tilladelse til at udføre erhvervsmæssigt godskørsel.


Færdselsstyrelsen vil løbende orientere nærmere om de nye regler på vores hjemmeside.