skolevogn

Færdselsstyrelsen runder 100.000 gennemførte prøver

Publiceringsdato: 13/01/2022
Den 6. oktober sidste år begyndte Færdselsstyrelsen afviklingen af teoriprøver og praktiske køreprøver og nu har styrelsens prøvesagkyndige gennemført prøve nummer 100.000.

1. oktober 2021 overtog Færdselsstyrelsen ansvaret for kørekortområdet, og nu har styrelsen fået afviklet prøve nummer 100.000.


Færdselsstyrelsen kan se tilbage på 14 ugers drift, hvor vi fik nået flere af vores målsætninger, blandt andet at få øget antallet af tilgængelige prøver, så vi nu afvikler 8.000-8.500 prøver om ugen. Styrelsen forventer, at antallet af afviklede prøver vil blive øget til cirka 9.000 prøver om ugen i løbet af 1. og 2. kvartal 2022. I alt forventer Færdselsstyrelsen, at der i løbet af 2022 vil blive frigivet op mod 400.000 prøver.


Siden overtagelsen og frem til årets udgang, har styrelsen afviklet 84.831 prøver. Heraf var 43.399 praktiske prøver og 41.432 teoriprøver. Ved årets udgang har næsten 30.000 kørekortaspiranter kunnet gå fra en praktisk prøve med et kørekort i hånden, da i alt 29.934 bestod.


Beståelsesprocenten for alle prøver, som styrelsens prøvesagkyndige afviklede i 2021, var på 69 procent.


”Jeg er glad og stolt over de løsninger og resultater vi har kunnet levere på den korte tid, vi har haft ansvaret for denne store opgave. Det er kommet i stand ved godt arbejde hos alle medarbejdere og via gode og involverende samarbejder med vores interessenter.


I løbet af de sidste par måneder, er vores datagrundlag blevet betragteligt udbygget, hvilket har gjort, at vi dag for dag, har fået yderligere muligheder for at løfte opgaven endnu bedre, end da vi startede. Overtagelsen af området har ikke været uden bump på vejen og vi kan ikke love, at der ikke vil opstå yderligere gener, men vi kan godt love, at det hele tiden bliver bedre og bedre, som tiden går og jo flere prøver vi får afviklet.”, fortæller vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

 

Færre elever venter på en prøve

I takt med, at styrelsens datagrundlag er blevet bedre, har det også været muligt at påbegynde arbejdet med at kortlægge, hvor stor gruppen af elever der venter på en prøve er.


Styrelsen har i løbet af november og december fået øget prøvekapaciteten med cirka 15-20 procent i forhold til 2019, og vores data viser, at det har haft en positiv effekt på antallet af elever, der venter på en prøve. Styrelsens foreløbige data viser, at mængden af elever, der venter på henholdsvis en teoriprøver eller praktisk prøve er nedbragt med mere end 40 procent fra cirka 42.000 den 1. oktober 2021, til ca. 24.500 den 10. januar 2022.


Antallet af elever, som fortsat venter på en prøve, er dog ikke ligeligt fordelt over hele landet. Særligt i Hovedstadsområdet, samt Nordsjælland og Midtsjælland er der en længere ventetid og fortsat en stor gruppe af elever, der er klar til en prøve. Over halvdelen af alle de elever, som venter på en prøve, er elever i disse områder.

Derfor arbejder Færdselsstyrelsen intensivt på at få forbedret situationen, bl.a. ved ekstraordinære frigivelser af prøver, samt en forøgelse af den generelle prøvekapacitet i de 3 områder.

 

”Vi er positive over, at det er lykkedes at få nedbragt gruppen af elever betragteligt efter bare 14 ugers drift og at det bliver bedre og bedre, uge for uge. Samtidig er vi dog meget bevidste om, at der fortsat er en stor gruppe elever, som er klar til en prøve, men som lige nu venter.


Den forlængede ventetid er dyrt for både eleverne og samfundet, og derfor arbejder vi fortsat på at få ventetiden nedbragt til et naturligt og acceptabelt niveau, hurtigst muligt, og i alle 11 områder, som landet er inddelt i.” siger Brian Paust Nielsen.


Transportminister, Benny Engelbrecht har også udtrykt tilfredshed med de foreløbige resultater.

Selvom der fortsat er en stor mængde elever, som må vente med at få en prøve, så er det alt andet lige rigtig godt at se, at det hårde arbejde allerede efter 14 uger har båret frugt. Det giver et rigtig godt grundlag for at få bragt ventetiden til et acceptabelt niveau”, fortæller transportminister, Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse, Transportministeriet i dag har udsendt. 


Færdselsstyrelsen vil i starten af 2. kvartal komme med en plan for, hvordan styrelsen agter at fortsætte arbejdet med nedbringelse af ventetiderne samt, hvornår styrelsen forventer, at ventetiden vil være på et normalt og tilfredsstillende niveau.