Colourbox

Første rejsehold er rejst ud

Publiceringsdato: 02/02/2022
Fra starten af februar er et nyt tiltag fra Færdselsstyrelsen startet op, der skal bidrage til at øge udbuddet af prøver, særligt i Københavns området.

Det skal være nemmere at få de køreprøver, som kørekortansøgerne efterspørger rundt om i landet og derfor har Færdselsstyrelsen skudt gang i et nyt projekt. Det nye projekt er et rejsehold af prøvesagkyndige, der har til formål at sikre yderligere prøver i København, hvor der fortsat er en meget stor efterspørgsel efter køreprøver.

 

1. februar rejste det første af styrelsens 6-mand store rejsehold derfor fra Jylland til Sjælland. I de følgende fire uger vil i alt 4 rejsehold afvikle prøver, særligt i København og Færdselsstyrelsen håber, at dette kan afhjælpe situationen i området betragteligt. Færdselsstyrelsen har tidligere opgjort antallet af kørekortansøgere, der på nuværende tidspunkt venter på en prøve og her var cirka halvdelen af de ventende fra København, Nordsjælland og Midtsjælland. Der er allerede taget øvrige tiltag ift. at øge udbuddet af prøver i Nordsjælland og Midtsjælland, hvilket har resulteret mere end 900 ekstra prøver i januar.

 

”Det er gået godt med at øge prøvekapaciteten i hele landet. Nu har vi et niveau, hvor vi afvikler over 8.000 prøver hver uge. Det har gjort, at situationen i rigtig mange områder, er væsentligt forbedret siden vi overtog ansvaret for køreprøverne den 1. oktober 2021. Vi har dog fortsat nogle få områder, København, Nordsjælland og Midtsjælland, hvor vi fortsat ser en mangel på prøver. Det er baggrunden for, at vi nu tager endnu et tiltag i anvendelse og sætter mandskab ekstra ind. Det skal sikre, at der hurtigere kan ske yderligere forbedringer i disse områder,” fortæller vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

 

Nyt værktøj skal sikre prøveudbuddet

Rejseholdet er endnu et værktøj styrelsen har taget i brug, for at få optimeret brugen af prøvekapaciteten, samt et forsøg på at sikre, at mængden af prøver på Sjælland øges, uden at der tages væsentlig prøvekapacitet fra prøvestederne i Jylland og på Fyn. Færdselsstyrelsens fremgangsmåde har også til formål at forhindre, at problemet med for stor efterspørgsel og for få prøver, ikke flyttes fra et område til et andet. Derfor har styrelsen løbende kig på, hvordan efterspørgslen udvikler sig i hele landet.

 

”Vi forsøger at bruge vores samlede landsdækkende prøvekapacitet på den mest optimale måde. Da vi kan se i vores data, at der er prøvesteder, særligt i Jylland og på Fyn, hvor der i øjeblikket godt kan undværes en prøvesagkyndig, giver det rigtig god mening, at vi tager prøvekapacitet fra disse områder, og flytter prøvesagkyndige hen til de områder, hvor prøverne efterspørges. Det sikrer også, at vi undgår situationer, hvor en elev må rejse fra den ene ende af landet til en anden, fordi der ikke er prøver tilgængelige i deres nærområde. Det er os, som myndighed, der skal understøtte prøvebehovet, der hvor det er,” siger Brian Paust Nielsen.


Stort potentiale

Rejseholdsordningen fungerer ved, at de enkelte prøvesagkyndige kan melde sig til de forskellige rejsehold. Det er styrelsens estimat, at hvert rejsehold kan øge antallet af prøver, de steder hvor de indsættes, med over 1.000 ekstra prøver om måneden.

 

”Vi ser et stort potentiale i ordningen, til at få sikret et solidt og velbalanceret udbud af prøver i hele landet. I første omgang har vi kig på, at få øget mængden af de mest almindelige prøver, da disse fortsat efterspørges i et stort omfang i de 3 områder.

På sigt har vi dog også kig på, om rejseholdet kan benyttes til at tilbyde andre kørekortprøver, hvis vi kan se i vores data, at der sker en stor stigning i efterspørgslen efter f.eks. prøver til lastbilkørekort i et område, hvor kapaciteten ikke kan følge med. I takt med at vi får flere og bedre data, bliver vi klogere, og kan tilpasse udbuddet af prøver. Både af hensyn til efterspørgslen, men også for at løse vores myndighedsopgave mest effektivt,” siger Brian Paust Nielsen.