skolevogn

Fra mandag frigives der køreprøver på Fyn og Jylland hver dag

Publiceringsdato: 24/02/2022
Færdselsstyrelsen lancerer nyt initiativ, der skal gøre det nemmere for kørelærere at få prøver og sikre, at Færdselsstyrelsen udnytter prøvekapaciteten bedst muligt.

Færdselsstyrelsen er nu kommet så langt i udviklingen af prøveområdet, at vi sætter endnu et initiativ i gang. Det betyder, at der fra mandag i uge 9, vil blive frigivet prøver hver dag, fremfor en gang om ugen i Jylland og på Fyn. Dog bibeholdes de nuværende frigivelsestidspunkter, med frigivelser en gang om ugen, for Vejle og Horsens. Der vil derfor fortsat blive frigivet prøver, hver mandag klokken 17:30/17:40 i de to byer.

 

Det nye initiativ betyder, at Færdselsstyrelsen frigiver prøver 3 uger før prøverne skal afvikles. Således vil prøver til afholdelse mandag i uge 12, blive frigivet mandag i uge 9, ligesom prøver til afholdelse tirsdag i uge 12, bliver frigivet tirsdag i uge 9 osv.

Prøverne bliver frigivet i takt med, at de bliver oprettet i bookingsystemet. Der kan forekomme enkelte dage, hvor der ikke bliver frigivet prøver i et område. Med dette initiativ vil der ikke længere være faste frigivelsestidspunkter for prøver i områderne i Jylland og på Fyn (bortset fra Vejle og Horsens).

 

”Det går rigtig godt med særligt prøveafviklingen i Jylland og på Fyn, og flere steder på Sjælland, men vi kan se, at der fortsat er plads til både lokale forbedringer og forbedringer i områderne i København. Derfor har vi igangsat dette initiativ, så vi kan udnytte vores kapacitet endnu bedre og få løst problemerne ved de prøvesteder, hvor der er større efterspørgsel efter prøver”, fortæller Vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

 

Slut med faste frigivelsesdage

 

I takt med at manglen på køreprøver bliver løst i hele landet, forventer Færdselsstyrelsen at de faste frigivelsesdage også vil blive udfaset på Sjælland.

 

”Vi arbejder os målrettet hen imod en køreprøveafvikling, hvor der er tilstrækkeligt med prøver til alle landets elever. I øjeblikket frigiver vi omkring 8-9.000 prøver om ugen, men det er ikke alle steder, hvor vi nu udnytter kapaciteten fuldt ud. Derfor skal de prøver flyttes hen til de områder, hvor der mangler prøver. Der sker en løbende tilpasning af køreprøveområdet og vi er nu kommet så langt i Jylland og på Fyn, at vi kan gøre det nemmere for kørelærerne at booke prøver, så de nemmere kan tilpasse deres aktiviteter og samtidig også øge prøveudbuddet i de udfordrede områder på Sjælland”, siger Brian Paust Nielsen.

 

Kommer alle kørelærere til gavn

 

Initiativet skal sikre en endnu bedre prøveafvikling til gavn for både kørelærere, køreelever og Færdselsstyrelsen. Det sker ved den nye frigivelsesmetode, som gør det langt nemmere for styrelsen at flytte rundt på medarbejderne og sikre yderligere kapacitet i de områder, hvor der mangler.

 

”Vi forventer, at vi kan få et langt bedre og hurtigere overblik på, hvor vi kan flytte rundt på vores prøvesagkyndige, så vi får fyldt mest muligt op i de områder, hvor der er mangel på prøver, ligesom initiativet vil bidrage mest muligt til at undgå spild af prøver. Initiativet vil komme alle landets kørelærere og elever til gavn på sigt, da en bedre udnyttelse af vores ressourcer i Jylland og på Fyn, betyder at flere prøvesagkyndige kan agere rejsehold på Sjælland, hvor vi stadigvæk har prøveområder, der kan absorbere yderligere prøver”, siger Brian Paust Nielsen.

 

Færdselsstyrelsen opfordrer fortsat kørelærere til at booke prøver indenfor eget område. Når kørelærerne gør det, får vi et langt bedre billede af det reelle behov for prøver i hvert område – og derved kan vi langt højere grad opfylde de behov der er, i hvert område.