Færdselsstyrelsen tilbagekalder uddannelsessteds tilladelse til at udbyde taxikvalifikationsuddannelsen

Publiceringsdato: 01/03/2022
Færdselsstyrelsen tilbagekalder Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenters tilladelse til at udbyde taxikvalifikationsuddannelsen. Det sker som resultat af et tilsyn ved uddannelsesstedet.

Færdselsstyrelsen har den 4. februar 2022 gennemført et uvarslet tilsyn ved Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter. Styrelsen har på grundlag af det gennemførte tilsyn, den 23. februar 2022, tilbagekaldt uddannelsesudbyderens tilladelse til at udbyde kvalifikationsuddannelsen for førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport, på baggrund af uddannelsesudbyderens grove og gentagne overtrædelser af vilkår for godkendelsen.

 

Færdselsstyrelsen fører løbende tilsyn med de uddannelsessteder, som er godkendte til at udbyde vejtransportuddannelser, eksempelvis kvalifikationsuddannelsen for førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport. Det sker dels for at sikre, at de godkendte uddannelsesudbydere overholder regler og vilkår for godkendelsen, og dels for at sikre, at kursisterne får en kvalifikationsuddannelse af høj kvalitet, hvor der er fokus på at højne færdselssikkerheden.

 

Færdselsstyrelsen vil på baggrund af det gennemførte tilsyn, gennemgå og præcisere de gældende prøvevejledninger.