Colourbox

Rejseholdsforsøg er foreløbigt slut – Nu skal tiltaget evalueres

Publiceringsdato: 09/03/2022
I løbet af februar har fynske og jyske prøvesagkyndige, været sendt afsted til København i form af rejsehold og de foreløbige resultater af forsøget viser, at ordningen har haft den ønskede virkning.
Færdselsstyrelsens forsøg med større rejsehold blev afsluttet med udgangen af februar måned. De foreløbige resultater af forsøgsordningen viser, at tiltaget har haft en positiv effekt på prøvesituationen i hovedstaden. Rejseholdsforsøget har helt konkret betydet, at der i løbet af februar har været 6 ekstra prøvesagkyndige, til at afvikle prøver hver uge i hovedstaden, hvilket har resulteret i knap 1.200 ekstra prøver i løbet af februar.

Rejseholdet har også betydet, at mere end 400 ekstra kørekortelever, har kunnet gå fra et af styrelsens prøvesteder i København, med en bestået praktisk prøve og dermed et midlertidigt kørekort i hånden, inden det rigtige når frem med posten.


I februar 2022, afviklede styrelsen omkring 2.650 praktiske prøver i København, hvor 1374 elever bestod og rejseholdet har derfor betydet, at cirka 30 procent flere elever har kunne få et kørekort i hånden i løbet af februar.


 ”Vi har efter 4 ugers eksperimentering i hovedstaden, fået nogle rigtig positive data, der viser at vi er lykkedes med at få flyttet kapacitet fra prøvesteder, hvor det går godt med prøveafviklingen uden at det påvirker dem, til nogle af de områder, hvor der er større efterspørgsel efter prøver. Der er fortsat et godt stykke vej til, at der er et match mellem antallet af frigivne prøver og efterspørgslen i 3 områder på Sjælland, men det går den rigtige vej med at få løst de problemer og vi ser forbedringerne i situationen måned efter måned”, siger vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.


Erfaringer skal bruges

Færdselsstyrelsen skal nu i gang med en evaluering af forsøget og erfaringerne fra rejseholdene vil indgå i styrelsens fremadrettede planlægning for prøveafvikling i hele landet.


Siden styrelsen overtog ansvaret af kørekortområdet, den 1. oktober 2021, har vi arbejdet på at få gjort området mere efterspørgselsdrevent. I takt med, at den reelle efterspørgsel efter køreprøver i de forskellige områder er blevet mere målbar og retvisende, har det givet os mulighed for at justere på prøveudbuddet og eksperimentere i forskellige områder.


”Rejseholdsordningen var et forsøg, som Færdselsstyrelsen igangsatte for at se, om det var muligt midlertidigt at afhjælpe situationen i hovedstadsområdet, inden mere permanente løsninger var på plads. Den 1. marts har vi ansat yderligere 24 prøvesagkyndige, der påbegynder uddannelsen. Af dem, er de 11 indsat i vores teams i København. Det er derfor vores forventning, at prøveudbuddet i særligt hovedstaden vil få endnu et løft i løbet af de kommende måneder. Det bliver forventeligt i en kombination af både nye kolleger, overarbejde og rejseholdsordninger”, fortæller Brian Paust Nielsen.