skolevogn

Sådan går det med køreprøveafviklingen

Publiceringsdato: 06/04/2022
Den 1. oktober 2021 overtog Færdselsstyrelsen køreprøveafviklingen og siden da er over 170.000 køreprøver blevet afviklet af styrelsens prøvesagkyndige.

Det går den rigtige vej med at få nedbragt ventetiderne på kørekortområdet. Færdselsstyrelsen afviklede vores første køreprøve den 6. oktober 2021 og efter et halvt års køreprøveafvikling, er titusindvis af både nye og gamle bilister gået fra et af styrelsens mange prøvesteder med et kørekort i hånden.


Færdselsstyrelsen går derfor i gang med det 3. kvartal med køreprøveafvikling, hvor vi forventer, at der måned for måned, fortsat vil ske en gradvis forbedring af hele området. Styrelsen vil derfor også fortsat, have et målrettet fokus på at få løst ventetiderne, særligt i de områder, hvor der er en større efterspørgsel efter køreprøver end styrelsen på nuværende tidspunkt kan efterkomme.


”Det går fortsat den rigtige vej på kørekortområdet. Vi har dog endnu områder, hvor vi fortsat kan – og skal – skabe yderligere forbedringer. Oveni flere tiltag, har vi i starten af marts igangsat yderligere tiltag, som skal øge prøvemængden i de udfordrede områder, hvor vi fortsat har en relativt stor gruppe af borgere, som venter på en prøve”, fortæller Vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.


Flere prøver de rigtige steder

Hver uge afvikler Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige tusindvis af prøver i hele landet og med det nuværende prøvefrigivelsesniveau, der ligger cirka 20 procent højere end niveauet i 2019, så forventer Færdselsstyrelsen, at der bliver frigivet mindst 350.000 prøver i løbet af 2022. Siden årsskiftet er der hver uge blevet frigivet mellem 8.500 og 9.000 køreprøver og styrelsen forventer, at det niveau kan fastholdes, om end der kan være uger med flere eller færre prøver end normalt.


”Vi har et solidt prøveniveau i øjeblikket og vi arbejder derfor i langt højere grad på at få sikret, at der er prøver de steder, hvor kørekortaspiranterne efterspørger dem. I øjeblikket ser vi en større efterspørgsel efter særligt praktiske prøver i København, Nordsjælland og Midtsjælland. Derfor har vi forskellige yderligere tiltag undervejs, for at øge prøveniveauet i særligt de områder endnu mere”, siger Brian Paust Nielsen.


22 nye prøvesagkyndige

For at få øget prøvefrigivelsesniveauet, ansatte Færdselsstyrelsen 1. marts yderligere prøvesagkyndige og senest 1. maj er 22 nye prøvesagkyndige uddannet og klar til at afvikle prøver. En stor del af de nye prøvesagkyndige, bliver placeret i netop København, Nordsjælland og Midtsjælland. Styrelsen forventer derfor, at vi kan øge udbuddet af både teori og praktiske prøver i de tre områder markant.


”Vi tilpasser løbende kørekortområdet. Vi forsøger således hele tiden at skabe et match mellem de behov for køreprøver, der er, med de prøvesagkyndige vi har i hele landet. Det bidrager til, at vi kan få reduceret gruppen af elever, som venter på en køreprøve, og få gjort ventetiden kortere. Vi har 8 andre områder, hvor der er en rigtig positiv udvikling og derfor har vi bl.a. på Fyn og i Jylland, siden uge 9, kunnet frigive prøver næsten dagligt, fremfor ugentligt. Det er målet, at det også bliver muligt at gøre det på Sjælland og Bornholm, men det kræver at vi får normaliseret prøveefterspørgslen i særligt København, Nordsjælland og Midtsjælland. Normaliseringen får vi ved at få øget prøveudbuddet – og det er vi godt i gang med”, fortæller Brian Paust Nielsen.


Flere forsøg i de forskellige områder

I løbet af årets første 3 måneder, har Færdselsstyrelsen gennemført indtil flere forsøg, der enten har haft til formål at øge prøveudbuddet eller få gjort styrelsen mere efterspørgselsdrevet.


”Vi forsøger løbende at gøre kørekortområdet mere efterspørgselsdrevet. Derved kan kørelærere planlægge hvert enkelt forløb for deres kørekortelever, og vi kan anvende vores ressourcer mest optimalt, så ventetiden bliver kortere – og ikke mindst, så ventetiden på landsplan bliver ens. Vi har en målsætning om, at ventetiden i de 11 områder, som kørekortopgaven er inddelt i, skal være ens. Hver gang vi foretager et nyt forsøg, får vi værdifulde data, der er med til at sikre, at vi kan få gjort driften af kørekortområdet endnu bedre”, forklarer Brian Paust Nielsen.


Eksperimenter i Nordsjælland, Nordjylland og København

I Nordsjælland har vi bl.a. forsøgt at få afdækket ventetidssituationen hos kørekorteleverne, hvor kørelærerne kunne indsende information på de elever, som havde ventet længst tid på en prøve.

Formålet med dette var at få bedre data på de elever, som ifølge deres kørelærer havde ventet længst og samtidig forsøge at få disse elever igennem systemet ved at oprette prøver til dem, inden mere permanente løsninger er på plads og ventetidssituationen er væsentligt forbedret i området.


I Nordjylland har Færdselsstyrelsen eksperimenteret med en ny bookingmetode, hvor vi forsøger at få gjort kørekortområdet mere efterspørgselsdrevet. Forsøget gør det muligt for kørelærerne at bestille de teori og/eller praktiske prøver, som de forventer at skulle bruge i en given uge. Der har været blandede tilbagemeldinger på forsøget og erfaringerne derfra indgår i styrelsens videre arbejde med at få moderniseret kørekortområdet.


I København havde Færdselsstyrelsen et forsøg i februar måned, hvor vi indsatte rejsehold, bestående af prøvesagkyndige fra Jylland og Fyn, der kunne afhjælpe prøvesituationen. Derudover har der også været flere forsøg i de fleste områder, hvor styrelsen har forsøgt at udnytte vores tilgængelige prøver eller ledige prøvesagkyndige bedst muligt. Dette forsøg gentager vi i noget af april måned.


Flere tiltag og forsøg i kommende måneder

”Vi arbejder os uge for uge henimod en drift af kørekortområdet, hvor kørekorteleverne kan få de prøver, som de har brug for. Vi forsøger derfor at have et stærkt og konstruktivt samarbejde mellem styrelsen og kørelærerne, da det er afgørende for, at vi får respons på vores tiltag og information om, hvor kørelærerne oplever de største udfordringer. Vi har en fælles opgave og ansvar i at sørge for, at det er sikre bilister, der bliver frigivet til kørsel på vejene. Så når en kørekortelev er klar til enten teori eller praktisk prøve, skal der være en prøve til den enkelte indenfor relativt kort tid.”, siger Brian Paust Nielsen.


Færdselsstyrelsen forventer, at vi i løbet af de næste mange måneder, vil foretage yderligere forsøg og eksperimenter i enkelte områder, hvilket kørelærerne og offentligheden vil blive informeret om via vores notifikationsservice og hjemmeside.