Colourbox

Færdselsstyrelsen runder over 250.000 afviklede prøver

Publiceringsdato: 05/07/2022
Efter 9 måneders prøveafvikling og 250.000 køreprøver, gør Færdselsstyrelsen status over kørekortområdet. Få her et overblik over, hvordan det går med køreprøveafviklingen og hvilke tiltag Færdselsstyrelsen har på vej.

Den 1. oktober 2021, overtog Færdselsstyrelsen prøveafviklingen og siden vi kørte den første prøve for 9 måneder siden, den 4. oktober 2021, har vores prøvesagkyndige afviklet 250.000 prøver. I alt er der indtil videre i år, i perioden uge 1 til uge 26, blevet afviklet over 190.000 køreprøver, hvilket giver en gennemsnitlig prøveafvikling på knap 1.700 prøver om dagen, hvis vi fratrækker helligdage samt almene ferieuger, eller omkring 8.500 prøver om ugen.

 

Siden overdragelsen af området, har Færdselsstyrelsen frigivet over 300.000 prøver, heraf var 147.077 praktiske og 154.379 teoriprøver. Af i alt 277.842 afviklede prøver, har 95.394 bestået en praktisk prøve og 87.757 en teoriprøve. I de seneste 9 måneder har Færdselsstyrelsen måtte aflyse i alt 8.957 prøver, mens et tilsvarende antal prøver, ikke kunne gennemføres, fordi aspiranterne enten blev afvist (i alt 2.941) eller ikke mødte op (i alt 7.013). Udeblivelserne og afvisningerne har resulteret i alt 9.954 mistede prøver, eller lidt over 1000 prøver om måneden.

 

Nedgang i antallet af aspiranter som venter

Det høje prøveafviklingsniveau, kan også aflæses i gruppen af kørekortelever, som står klar til at komme til en prøve. Gruppen af kørekortelever er faldet betragteligt i perioden mellem 1. oktober 2021 og til nu. I alt er gruppen, ifølge data fra koreprovebooking.dk, blevet cirka 35 procent mindre, fra omkring 41.000 i oktober 2021, til omkring 27.000 i starten af juni 2022. Da gruppens størrelse til dels er sæsonbetonet, er der ofte store udsving i, hvor mange elever der står klar her og nu til en prøve, men generelt viser trenden i data, at gruppen skrumper med mellem 1.000 og 2.000 kørekortelever hver måned.

 

”Vi har siden november 2021 haft et solidt og højt prøveafviklingsniveau, hvor vi har afviklet mellem 8.000 og 9.000 prøver i de fleste uger. Det er selvfølgelig en positiv udvikling, men som vi kan se i vores data, så viser det også, at skal vi I mål med at få skabt et velfungerende kørekortområde, så skal vi kunne holde fast i vores nuværende prøveafviklingsniveau. Samtidig skal vi også sikre, en bedre balance mellem de 11 områder, som køreprøveafviklingen er organiseret i. Den bedste løsning på de problemer, som fortsat plager kørekortområdet, er fortsat helt klart, at vi får øget prøveudbuddet i de områder, hvor der er mangel på prøver.”, fortæller vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

 

Er der prøver i løbet af sommeren?

Selvom prøveniveauet indtil videre er på et solidt niveau, forventer Færdselsstyrelsen ikke, at vi i løbet af juli og august, vil kunne nå op på et prøveafviklingsniveau på mellem 8.000 og 9.000 prøver om ugen. Det skyldes primært, at der vil være en del ferieafvikling, særligt i juli, men også starten af august.

 

Styrelsen forsøger dog at sikre, at vi i stort set alle områder, vil have prøveafvikling i et vist omfang, således at kørekorteleverne også kan komme til en teori- eller praktisk prøve i det forhåbentlig gode sommervejr. Kørelærerne må forvente, at der i uger i juli og august vil være færre prøver at booke. Der vil i løbet af sommeren fortsat blive udsendt driftsinformationer til alle områder, hvor I kan holde jer orienterede om den aktuelle prøvesituation i jeres område.


Tiltag på vej

Færdselsstyrelsen har i årets første 6 måneder, gennemført en lang række forsøg og tiltag i de forskellige prøveområder i landet. Bl.a. har styrelsen sendt rejsehold fra Jylland og Fyn til Sjælland, hvor der midlertidigt er blevet flyttet prøvekapacitet fra prøveområder vest for Storebælt til bl.a. København.

 

Ligeledes har vi også gennemført en større rekruttering i løbet af april, hvilket resulterede i, at 22 nye prøvesagkyndige startede i maj. De nye prøvesagkyndige blev primært indsat i de områder, hvor der var størst efterspørgsel efter flere prøver.

 

Den aktuelle forskel i prøvesituationen øst og vest for Storebælt har fortsat det største fokus i Færdselsstyrelsen.

 

”Vi har et mål om, at ventetiden for at komme til både teoriprøver og praktiske prøver, skal være ens og kort i hele landet. Derfor forsøger vi løbende at flytte vores prøvekapacitet, når der er overskydende, enten midlertidigt eller permanent.,” fortæller Brian Paust Nielsen.

 

Rejseholdet vender tilbage

Færdselsstyrelsen forventer derfor også, at vi i løbet af de næste 6 måneder, vil gennemføre en lang række yderligere forsøg og midlertidige tiltag, der alle skal medvirke til at få ensartet prøvesituationen på landsplan. Bl.a. forventer styrelsen, at vi i løbet af august, september og oktober, igen vil indsætte rejsehold i udvalgte områder på Sjælland.

 

”Vi arbejder målrettet på at få moderniseret og optimeret prøveafviklingen, så området bliver mere efterspørgselsdrevet. Derfor vil vi fortsætte med at lave forsøg og igangsætte tiltag, både for at afhjælpe situationen lokalt i de forskellige områder, men også forsøg og tiltag, der kan give os nogle data om, hvordan vi fremadrettet skal planlægge prøveafviklingen og f.eks. gøre det nemmere for den enkelte kørelærer, at få de prøver, som deres elever har brug for”, siger Brian Paust Nielsen.

 

Mere information til kørelærerne

Udover tiltag, der skal styrke prøveafviklingen eller giver input til fremtidens prøveafvikling, har Færdselsstyrelsen også kig på tiltag, der kan øge serviceniveauet og styrke dialogen mellem styrelsen og kørelærerne.

 

”Vi har alle et ønske om at få et kørekortområde, der fungerer optimalt for både kørelærere, elever og myndighed. Derfor har vi også gang i en række tiltag, der skal hjælpe med at gøre det nemmere både at finde og få information vedrørende kørekortsager. Vi har bl.a. lanceret en FAQ omkring kørekortområdet, vedrørende særligt sagsbehandlingstiderne på kørekortsager, men også styrket vores Planlægningsenhed. Ligeledes ser vi også på, om vi kan øge den information vi sender ud via vores notifikationsservice, hvor vi bl.a. også informerer de forskellige områder direkte, når vi har konkrete tiltag eller forsøg på plads”, fortæller Brian Paust Nielsen.

 

Færdselsstyrelsen lancerede for et par måneder siden en statistikside, hvor man kan finde information og data om prøveafviklingen, både på landsplan og i de enkelte områder. Færdselsstyrelsen opfordrer også alle kørelærere til at tilmelde sig vores notifikationsservice og nyhedsbrev, da notifikationsservicen er den primære måde, vi bruger til at informere om driftsændringer i de enkelte områder.