Færdselsstyrelsen runder 360.000 prøver efter ét år med kørekort

Publiceringsdato: 05/10/2022
Den 1. oktober 2021 overtog Færdselsstyrelsen kørekortområdet fra politiet. Ét år senere har styrelsen afviklet næsten 360.000 prøver og er i fuld gang med en modernisering af området.
Den første køreprøve i Færdselsstyrelsen fandt sted den 4. oktober 2021, og siden har styrelsens prøvesagkyndige afviklet knap 360.000 prøver fordelt i hele landet – praktiske prøver såvel som teoriprøver.

Langt færre elever venter

De mange afviklede prøver betyder, at langt færre kørekortelever venter på en prøve sammenlignet med for et år siden. Bunken er skrumpet fra omkring 41.000 i oktober 2021 til omkring 24.000 i september 2022 – altså med mere end 41 pct.

”For ét år siden voksede Færdselsstyrelsen fra cirka 150 medarbejdere til 500. I dag er vi næsten 600 medarbejdere fordelt på 57 lokationer i hele landet. En ressortoverdragelse af den størrelse er en stor opgave, som kræver en transformation af organisationen. Det er vi fortsat i gang med. Der har været bump på vejen, men vi er nået rigtig langt. Ikke mindst fordi styrelsens medarbejdere i alle dele af landet har leveret en imponerende indsats,” siger Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen.

Bedre balance mellem øst og vest

Færdselsstyrelsen har leveret markante serviceforbedringer i løbet af året. Men aktuelt er der en forskel i ventetiden henholdsvis øst og vest for Storebælt, idet antallet af elever, der venter på en prøve, er størst i øst. Styrelsen har derfor iværksat en række tiltag, der skal skabe en ensartet prøvesituation på landsplan. Blandt andet er der sendt prøvesagkyndige fra Jylland og Fyn til Sjælland, så prøvekapaciteten øges i hovedstadsområdet.

”Målet er, at ventetiden til både teoriprøver og praktiske prøver skal være kort og ens i hele landet. Vi arbejder målrettet på at optimere prøveafviklingen, så området bliver mere efterspørgselsdrevet. Det skal være så let som muligt for den enkelte kørelærer at få prøver til eleverne,” siger Brian Paust Nielsen, vicedirektør for Kørekort i Færdselsstyrelsen.

Samspil med kørelærerne

Netop kørelærerne spiller en vigtig rolle i udviklingen af kørekortområdet. Et månedligt møde mellem kørelærerforeningerne og styrelsen er nu udvidet med lokale møder i Færdselsstyrelsens elleve kørekortteams.
 
”Den tætte dialog, vi har med kørelærerforeningerne, er helt afgørende. Vi har et fælles ønske om et kørekortområde, der fungerer optimalt, og de bedste løsninger finder vi i fællesskab. På de lokale dialogmøder deler vi viden og får endnu bedre indblik i de område-lokale forhold,” siger vicedirektør Brian Paust Nielsen. 

Sagsbehandlingstider går den rigtige vej

Udover køreprøverne står Færdselsstyrelsen også for administration af kørekortområdet, hvor op mod 100.000 sager skal behandles hver år. Det er fx sager om helbred, alkolås, generhverv, fornyelser m.m. Sagsbehandlingstiderne er faldet markant de seneste måneder.

”Da vi overtog ansvaret den 1. oktober 2021, gik vi samtidig over til nye arbejdsgange, processer og it-systemer. Det medførte en ophobning af sager. Vores læringskurve har været stejl, og det seneste halve år har vi forkortet sagsbehandlingen væsentligt på de fleste områder – takket være en meget ihærdig indsats af vores dygtige medarbejdere,” siger Brian Paust Nielsen, vicedirektør for Kørekort i Færdselsstyrelsen.

”Der er fortsat stort potentiale for serviceforbedringer, og det arbejder vi målrettet på hver dag. Det handler om processer og arbejdsgange, der kan blive bedre. Og så er der stort potentiale i at digitalisere området, og her har vi flere lovende projekter i gang, siger vicedirektør Brian Paust Nielsen.

Kørekort i tal

For perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022


 • 390.540 frigivne prøver
  • 191.041 praktiske prøver
  • 199.499 teoriprøver
 • 358.061 afviklede prøver
  • 3.596 afvist
  • 233.150 bestået
  • 112.211 ej bestået
  • 8.600 ej fremmødt
  • 504 erhverv ej bestået
 • 10.099 aflyste prøver

 • Beståelsesprocent ved praktiske B-prøver fordelt på de 11 områder 
  • Syd- og Sønderjylland 76 pct.
  • Østjylland 74 pct.
  • Vestjylland 69 pct.
  • Bornholm 69 pct.
  • Fyn 69 pct.
  • Kronjylland 68 pct.
  • Sydsjælland og Lolland-Falster 65 pct.
  • Nordjylland 62 pct.
  • Nordsjælland 59 pct.
  • Midtsjælland 56 pct.
  • København 52 pct.
 • Antal elever, der venter på en prøve
  • Uge 40 2021 41.794
  • Uge 38 2022 24.290

Fakta om Færdselsstyrelsen

 • Færdselsstyrelsen har siden 2016 ligget i Ribe. Efter overtagelse af kørekortområdet har styrelsen nu knap 600 medarbejdere fordelt på 57 lokationer.  Den 1. oktober 2021 overtog
 • Færdselsstyrelsen kørekortadministrationen samt afvikling af teoretiske og praktiske køreprøver fra Rigspolitiet