Publikationsliste

Resultat: 60

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2009

Meddelelse om de nye regler for periodisk syn

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2008

Meddelelse om syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2007

Meddelelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2006

Meddelelse om ændring af Færdselsstyrelsens fire meddelelser om køretøjers indretning og udstyrmv. Nr. 1668, 1669, 1823 og 1943

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2005

Meddelelse om kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2004

Meddelelse om ophør af omklassificering af visse ATV´ere

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2003

Meddelelse om automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2001

Meddelelse om registrering af blokvogne og mobilkraner mv. i køretøjsregistret

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2000

Meddelelse om dispensation til godkendelse af e-/E-godkendte tilkoblingsanordninger påpersonbil M1