Publikationsliste

Resultat: 2

Vejledning

Vejledning om kørselskontorers indsamlings- og indberetningspligt

Denne vejledning beskriver, hvilke data der skal kunne overføres, hvorledes overførslen skal finde sted samt i hvilket format.

Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

BEMÆRK: Vejledningen er under opdatering og indeholder derfor endnu ikke ændringerne fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020

Viser 2 af 2