Publikationsliste

Resultat: 2

Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.

Vejledning

Vejledning om kørselskontorers indsamlings- og indberetningspligt

Denne vejledning beskriver, hvilke data der skal kunne overføres, hvorledes overførslen skal finde sted samt i hvilket format.

Viser 2 af 2