Publikationsliste

Resultat: 12

Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning

Vejledning om taxilovens krav til løn- og arbejdsvilkår

1. del

Vejledning

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

Færdselsstyrelsen har udarbejdet indeværende vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om, at en taxi skal være indrettet eller udstyret således, at den kan medtage én cykel.

Vejledning

Taxi Prøvevejledning

Vejledning for prøveafvikling i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af taxi

Vejledning

Prøvevejledning Praktisk Prøve

Vejledning for praktisk prøve i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af mindre køretøjer til persontransport

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Vejledning

xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved revisorerklæring

Find vejledning om garantistillelse og garantitekst her