Alkolås og ANT-kursus

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du læse om alkolåsordningerne og alkohol-, narko- og trafikkursus (ANT-kursus).
Alkolåsordningen supplerer de eksisterende sanktioner for spirituskørsel. Formålet er at modvirke, at personer, der er dømt for spirituskørsel, kører bil i spirituspåvirket tilstand igen.

Der er tale om to ordninger, som kaldes henholdsvis den "frivillige" og den "obligatoriske". Betingelserne for de to ordninger er forskellige, ligesom bilistens deltagelse i den ene eller anden ordning afhænger af, hvor høj promillen var, da føreren blev dømt, og om vedkommende har gjort det flere gange.

Alkolåsen installeres i et køretøj og forhindrer, at køretøjet kan starte, hvis føreren har en promille over det tilladte. Hvis promillen er under 0,5, starter bilen som normalt – ellers ikke. Der skal også pustes i alkolåsen undervejs for at sikre, at føreren ikke drikker under køreturen. Det skal ske ved, at vedkommende standser bilen et egnet sted inden for 20 minutter efter varsling og puster i alkolåsen.

Når perioden med kørsel med alkolås er udløbet, kan det særlige alkolåskørekort, som følger med alkolåsen, ombyttes til et almindeligt kørekort. Det gælder for begge førnævnte ordninger.

Hvem er omfattet af alkolåsordningen?

Du er omfattet af ordningen hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. Der er to forskellige ordninger – den obligatoriske og den frivillige.

Den obligatoriske ordning

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:

  • med en promille på mere end 2,0
  • flere gange (undtagen hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)

Den obligatoriske ordning betyder, at du efter frakendelsestiden skal køre med alkolås i to år. Ønsker du ikke det, kan du først generhverve kørekortet når den toårige periode er udløbet.

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:

  • med en promille på mellem 1,2 og 2,0
  • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2

Den frivillige ordning betyder, at du kan generhverve kørekortet, hvis du deltager i en alkolåsordning, der varer indtil frakendelsestiden udløb. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i frakendelsesperioden tilmelde dig alkolåsordningen og dermed vælge at køre med alkolås i den resterende del af frakendelsesperioden.

Såfremt føreren ved kørslen har forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare herfor, kan denne ordning dog ikke anvendes.

Hvad er en alkolås?

En alkolås er en anordning, der består af en styreboks og et håndsæt. Inden bilen startes skal føreren blæse i et mundstykke på/i håndsættet. Hvis der er alkohol over det tilladte i udåndingsluften, der blæses ind i mundstykket, kan bilen ikke startes.

Alle pust, der foretages i mundstykket, registreres i låsen. Tilsvarende registreres forsøg på at starte bilen uden at blæse i mundstykket eller andre forsøg på at manipulere med alkolåsen. Disse oplysninger sendes jævnligt fra leverandøren til politiet. Politiet har så til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.

Kræves der en særlig alkolås?

Ja. Færdselsstyrelsen har godkendt Jawin Safe Trip ApS og Dräger Danmark A/S som leverandører af alkolåse til alkolåsordningen.

Hvad koster det at deltage i alkolåsordningen?

Ud over de eksisterende udgifter til generhvervelse af kørekort skal ansøgere om alkolåskørekort betale et gebyr i forbindelse med ansøgningen. Gebyret udgør pr. 1. april 2015 2.765,00 kr. for deltagere i den frivillige ordning. Hertil kommer udgifter til køb/leasing af en alkolås og såfremt der fastsættes vilkår om alkoholistbehandling kommer yderligere gebyr.

Må man køre i udlandet?

Nej – kørekortet til deltagere i alkolåsordningen gælder kun til kørsel i Danmark.

ANT-kursus

Skyldes frakendelsen spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, medicin eller sygdom, skal du gennemføre kursus i alkohol/narko/ trafik – ANT-kursus.

Hvis du har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), må A/T-kursusbeviset højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige ANT-kursus. Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Kontaktinformationer

Politiets Administrative Center


Telefon: 70 20 14 72
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-13.00


E-mail: 
Sikker mail via borger.dk og virk.dk

Post:

Politiets Administrative Center (PAC)
Att.: Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

Bemærk: Der ikke er mulighed for personlig betjening.
Vejledning

Alkolås efter spirituskørsel

I denne vejledning kan du læse mere om alkolåse, om hvad ordningen indebærer og hvad du skal gøre, hvis du vil anvende alkolåsordningen.

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual

Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Cirkulære

CIR1H nr. 9163 af 25/03/2015

Cirkulære om kørekort

Gældende fra

01/04/2015

CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 Cirkulære om kørekort

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.