Fornyelse af kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvis du skal have fornyet dit kørekort, kan du her læse, hvor du skal henvende dig, og hvad du skal medbringe.

Ansøgning  

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.

 

Dokumentation for hvem du er  

Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

 

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

 

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

 

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

 

Andre dokumenter du skal medbringe:

  • Dit kørekort
  • Foto (se krav til billedet nedenfor)
  • Lægeattest i visse tilfælde, se nærmere nedenfor

 

Lægeattest udstedt af egen læge

Der skal som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, (knallert, motorcykel og bil) uanset alder hos ansøger.

 

Hvis du tidligere har fået en kortere gyldighed af dit kørekort på grund af dine helbredsoplysninger eller på grund af tvivl om ædruelighed eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer skal du indlevere en lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

 

Der skal også vedlægges en lægeattest , hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, dvs. kørekort til gruppe 2.

Vejledning

Vejledning til kørekortsbillede

Vejledning giver en oversigt over de krav, som et kørekortsbillede skal leve op til.

Hvor længe er kørekortet gyldigt?  

Fra den 19. januar 2013 udstedes kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab med en gyldighedstid på højst 15 år. Et kørekorts gyldighed fastsættes herefter på grundlag af datoen for udstedelse.

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på højst 5 år.

 

Fornyelse af kørekort for ansøgere til gruppe 1

Personer, der fornyer kørekort til gruppe 1 kategorierne (stor knallert, almindelig bil, motorcykel mv.) i forbindelse med udløb af gyldighedstiden, kan få udstedt kørekort med en gyldighedsperiode på 15 år, uden at indlevere lægeattest. Dog skal personer, der tidligere har fået fastsat en kortere gyldighedstid, fortsat indlevere en lægeattest ved ansøgning om fornyelse af kørekort.

 

For dig, der har kørekort til almindelig bil, der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, betyder ændringen, at du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort i forbindelse med udløbet af gyldighedstiden og udgangspunktet er, at ansøgningen ikke skal vedlægges lægeattest.

 

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

 

Fornyelse af kørekort for ansøgere til gruppe 2

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne (lille lastbil, stor lastbil, lille bus, stor bus mv.) kræver altid lægeattest og fornyes for 5 år ad gangen frem til det fyldte 70. år.

Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

 

  • Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år
  • Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år
  • Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år: 2 år
  • Hvis du er fyldt 80 år: 1 år

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

 

Hvis kørekortet er udløbet for mere end 3 år siden  

Hvis der er gået 3 år eller mere siden, at dit kørekort udløb, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve), inden du kan få udstedt nyt kørekort.

Hvis du har brug for et foreløbigt kørekort  

Hvis du skal have fornyet dit kørekort, og du ønsker mulighed for at køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, kan du ansøge kommunen om en foreløbig fornyelse af dit kørekort. 

 

En foreløbig fornyelse af et kørekort er en udstedelse af kørekort med en begrænset gyldighedsperiode på 3 måneder.

 

Ansøgning om foreløbig fornyelse indgives i forbindelse med ansøgning om fornyelse, og du skal huske at medbringe et ekstra fotografi.

Vejledning

Vejledning om vejledende helbredsmæssig køretest

Vejledningen giver et overblik over reglerne omkring indkaldelse til helbredsmæssig køretest