Pris for kørekort

Sidst opdateret 04/01/2021
På denne side kan du finde priserne for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort. Priserne er gældende fra 1. januar 2021.
Priser for kørekort, køreprøver mv. med undtagelse af med undtagelse af knallert, erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærerpåtegning (2021) Pris
Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 890 kr.
Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert 140 kr.
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) 600 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj 280 kr.
Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse) 140 kr.
Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori AM (stor knallert) (2021) Pris
Kontrollerende køreprøve til kategori AM (stor knallert) i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 290 kr.
Køreprøve til kategori AM (stor knallert) 290 kr.
Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori LK (lille knallert) (2021) Pris
Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år, da pågældende fik en ubetinget frakendelse af førerretten, (udskydelsesfrakendelse) 140 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) efter ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert 140 kr.
Kørekort (inkl. teoriprøve) til kategori LK (lille knallert) til personer, der er fyldt 18 år 140 kr.
Kørekort (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve) til kategori LK (lille knallert) til personer under 18 år 510 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet førerretten 140 kr.
For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode 140 kr.
Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve 230 kr.
Erhvervsmæssig personbefordring (2021) Pris
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 600 kr. og 580 kr.
Pris på kørelærerprøve og kørekortudstedelse efter frakendelse af retten til at være kørelærer (2021) Pris
Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori 340 kr.
Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier 320 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460 kr.
Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer 140 kr.
Priser på ombytning af kørekort (2021) Pris
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 140 kr.
Priser på fornyelse af kørekort (2021) Pris
Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte 140 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold 0 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 kr.
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år 180 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 kr.
Priser på duplikatkørekort, midlertidigt erstatningskørekort, internationalt kørekort og turistkørekort (2021) Pris
Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 170 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.
Udstedelse af internationalt kørekort 25 kr.
Udstedelse af turistkørekort 0 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.
Priserne følger af betalingsbestemmelserne i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.