Teori- og køreprøvens indhold

Sidst opdateret 27/01/2020
For at erhverve kørekort skal du have gennemført et uddannelsesforløb hos en godkendt kørelærer. Det skal du også, hvis du ønsker at udvide dit kørekort med yderligere kategorier.

Regler om teori og køreprøve

Sidst opdateret 03/02/2020
For at erhverve kørekort skal du have gennemført et uddannelsesforløb hos en godkendt kørelærer. Det skal du også, hvis du ønsker at udvide dit kørekort med yderligere kategorier.

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal afleveres til en af landets kommuner. Ansøgningen får du udleveret hos din kørelærer. Kommunen vurderer herefter, om du opfylder betingelserne for udstedelse af kørekort, berammer køreprøver og opkræver betaling.

Ansøgning om fornyelse skal også afleveres til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt. Ansøgningsblanketten kan du få hos kommunen. Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort skal du ligeledes henvende dig til en af landets kommuner.

Du kan læse, hvad du skal medbringe af foto, lægeattest eller lignende under de enkelte punkter.

 

EU-reglerne om kørekort

EU-reglerne om kørekort fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 med senere ændringer.

Direktiv

Nr. 2006/126/EF

Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/126/EF

Gældende fra

20/12/2006

Direktivet beskriver EU-reglerne om kørekort.

Nationale regler om kørekort

De nationale regler om kørekort findes i færdselsloven og i kørekortbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.

Køreprøve

Sidst opdateret 03/02/2020
Her kan du læse om undervisningen op til køreprøven og om selve køreprøven.

Om undervisningen

I undervisningen skal kørelæreren nøje følge undervisningsplanen for køreuddannelsen til den ønskede kategori. Undervisningsplanen fastlægger de kundskaber, færdigheder og den adfærd, som ansøgeren skal besidde for at få kørekort. Du finder undervisningsplaner for den ønskede kategori nedenfor.

Vejledning

Vejledning om brug af digital lektionsplan

Kørsel i tunnel

Ifølge afsnit 7.20 i undervisningsplanerne for køreuddannelsen skal eleven lære at køre i tunnel, hvor orienterings- og manøvrefærdigheder er mere krævende på grund af tunnelers særlige udformning og trafikkens særlige karakter.

Kørsel i tunnel er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader kørsel både frem og tilbage til tunnelen og kørsel i tunnelen.


Der skal anvendes én af følgende tunneler:

 

  • Tårnbytunnelen
  • Frederikssundsvejstunnelen
  • Englandsvejstunnelen
  • Guldborgsundtunnelen
  • Limfjordstunnelen

 

Hvis der således ikke skal køres i tunnel, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved kørsel i tunnel.


Nedenfor kan du finde mere information om køreundervisning og -prøve for et specifikt køretøj.

Undervisningsplaner

Undervisningsplan for lille knallert (kategori AM lille knallert)

Er du 18 år eller derover, og skal havde kørekort til lille knallert, skal du alene bestå en teoriprøve hos politiet. Der er ikke krav om undervisning, men du kan finde det pensum, som anvendes ved teoriprøven i Rådet for sikker Trafiks Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver.

Undervisningsplan og lærervejledning for stor knallert (kategori AM stor knallert)

Når du skal have kørekort til stor knallert, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du nedenstående undervisningsplan. 

Bekendtgørelse.

BEK nr 755 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert.
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (version 1.14) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse.
Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til kategori AM

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Undervisningsplan for motorcykel

Når der skal erhverves kørekort til motorcykel skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen.

Undervisningsplanen for motorcykel skal anvendes, uanset om der er tale om lille motorcykel (kategori A1), mellemstor motorcykel (kategori A2) eller stor motorcykel (kategori A).

Undervisningsplanen findes i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse.

BEK nr. 756 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel.
Rigspolitiet har udarbejdet en forside til undervisningsplanen, som du kan finde her: 
Bilag
Forside til undervisningsplan - Kategori A

Rigspolitiet har udstedt en forside til undervisningsplanen for Kategori A.

Lærervejledning til motorcykel

I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en ny lærervejledning (version 10.15) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:
Vejledning
Lærervejledning om køreuddannelse til motorcykel

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Undervisningsplan

Når du skal have kørekort til almindelig bil, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som fremgår af følgende bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse.

BEK nr. 757 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil.

Lærervejledning

I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (Version 9.014) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:
Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til kategori B

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Her finder du undervisningsplan og lærervejledning for lille lastbil (Kategori C1) og stor lastbil (Kategori C).

Undervisningsplan for lille lastbil (kategori C1)

Når du skal have kørekort til lille lastbil, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du kan finde i bekendtgørelsen her:

Bekendtgørelse.

BEK nr. 759 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil.

Lærervejledning for lille lastbil (kategori C1)

I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (version 1.14) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:
Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Undervisningsplan for Kategori C - stor lastbil

Når du skal have kørekort til lastbil, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen nedenfor, som du finder i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse.

BEK nr. 761 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil.
Rigspolitiet har udarbejdet en forside til undervisningsplanen, som du kan finde her:
Bilag
Forside til undervisningsplan - Kategori C

Rigspolitiet har udstedt en forside til undervisningsplanen for Kategori C

Lærervejledning for Kategori C - stor lastbil

I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (Version 5.16) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:
Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen kategori C

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Her finder du undervisningsplan og information om køreuddannelsen for lille (Kategori D1) og stor bus (Kategori D).

Undervisningsplan og lærervejledning for lille bus (kategori D1)

Undervisningsplan - lille bus (Kategori D1)

Når du skal have kørekort til lille bus, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du finder i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse.

BEK nr. 763 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Lærervejledning - lille bus (kategori D1)
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (version 1.14) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:
Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Undervisningsplan og lærervejledning for kategori D - stor bus

Undervisningsplan for Kategori D - stor bus
Når du skal have kørekort til stor bus, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du finder i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse.

BEK nr. 765 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).
Rigspolitiet har udarbejdet en forside til undervisningsplanen, som du kan finde her:
Bilag
Forside til undervisningsplan - Kategori D

Rigspolitiet har udstedt en forside til undervisningsplanen for Kategori D

Lærervejledning kategori D - stor bus
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:

Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til kategori D

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Erhvervsprøven til kategori D1 og D
Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr.

Hvilke opgaver indeholder prøven?

Aspiranten skal:
Demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs udstyr.

Forklare med egne ord om de lovkrav, der knytter sig til den enkelte kontrol.

Udpege de dele på det konkrete køretøj, hvor fejl kan opstå og forklare om årsagerne til de fejl, der bliver udpeget Se også undervisningsplanens afsnit 1.

Hvad er prøven baseret på?
Rigspolitiet har udarbejdet et sæt opgavekort, som den prøvesagkyndige skal anvende i den udvidede kontrolprøve.

Opgavekortene til erhvervsprøven til kategori D1 og kategori D gør, at følgende vil blive krævet af aspiranten:
Aspiranten skal undersøge tre af "kontrolnumrene" fordelt over tre af de syv afsnit, der indeholder kontrolstof ("Styreapparat", "Bremser", "El-anlæg, lygter, reflekser og signalapparat mv.", "Bærende dele", "Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel", "Karosseri og opbygning" samt "Indre indretning, udsyn og særligt udstyr"). Den prøvesagkyndige vælger hvilke tre.

Aspiranten skal herudover med egne ord forklare om de lovkrav, der er anført i afsnittet, og som knytter sig til det aktuelle "kontrolnummer".

Aspiranten skal ud fra ét af de gennemgåede "kontrolnumre" kunne udpege, hvor på det konkrete køretøj, der kan opstå tegn på fejl og forklare årsagen til fejlen. Se afsnit 1 i undervisningsplanen.
Ved prøven skal aspiranten endvidere overhøres i dele af de gældende bestemmelser om buskørsel. Du kan se disse bestemmelser ved at klikke på nedenstående bilag 9 i Retningslinjer for prøvesagkyndige.

Vejledning
Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D

Retningslinjer for prøvesagkyndige over det udvidede kontrolstof til kategori D.

Her finder du undervisningsplan og lærervejledning for stort påhængskøretøj.

Undervisningsplan for Kategori E - stort påhængskøretøj

Når du skal have kørekort til stort påhængskøretøj (enten kategori B+, kategori B/E, kategori C1/E, kategori C/E, kategori D1/E samt D/E), skal køreuddannelsen nøje følge den omhandlede undervisningsplan nedenfor.

Du kan finde undervisningsplanen således:

Bekendtgørelse.

BEK nr. 758 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E).

Bekendtgørelse.

BEK nr. 762 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E).

Bekendtgørelse.

BEK nr. 770 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

Bekendtgørelse.

BEK nr. 1300 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E).

Bekendtgørelse.

BEK nr. 764 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).
Rigspolitiet har udarbejdet en forside til undervisningsplanen, som du kan finde her:

Forside til undervisningsplaner
Bilag
Forside til undervisningsplan - Kategori E (Stort påhængskøretøj)

Rigspolitiet har udstedt en forside til undervisningsplanen for Kategori E (Stort påhængskøretøj).

Lærervejledninger til Kategori E - stort påhængskøretøj
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet lærervejledninger om uddannelsernes gennemførelse og tilrettelæggelse:
Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til kategori BE og CE

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til kategori DE

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Vejledning
Vejledning om køreuddannelsen til kategori C1/E og D1/E

Vejledningen om køreuddannelsen giver et overblik over uddannelsens opbygning, undervisningsplan mv.

Lærervejledning for køreuddannelse til kategori E er den 21. december 2015 erstattet af en lærervejledning for køreuddannelse til kategori B/E og C/E samt en lærervejledning for køreuddannelse til kategori D/E. Afsnittet om selvstudium er også opdateret i de to lærervejledninger.
Køreuddannelsen til Kategori B+ - almindelig bil med påhængskøretøj
Køreuddannelsen i forbindelse med erhvervelse af ret til at føre en almindelig bil og et påhængskøretøj på over 750 kg, når den samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg (B+), skal følge ovenfor nævnte undervisningsplan til kategori B/E. Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 751 af 26. maj 2015 om køreuddannelse til almindelig bil med stort påhængskøretøj.

Bekendtgørelse.

BEK nr. 758 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E).

Digital Teoriprøve

Sidst opdateret 30/01/2020
Rigspolitiet har udviklet et nyt digitalt system til brug ved gennemførelse af teoriprøver i forbindelse med ansøgning om kørekort.

Hvad er formålet med den digitale teoriprøve?

Det overordnede formål med at modernisere og digitalisere afholdelsen af teoriprøver er at understøtte en forbedret færdselssikkerhed ved at øge kvaliteten i teoriprøverne, herunder teoriprøvernes form, indhold og gennemførelse.

Samtidig skal digitaliseringen sikre, at det i fremtiden bliver muligt at gennemføre flere teoriprøver pr. uge pr. teoriprøvested, således at borgerne får en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med valg af tidspunkt for afholdelse af teoriprøver, samt at flaskehalse og ventetider reduceres.

Hvem kan bruge det digitale teoriprøvesystem?

Den nye digitale teoriprøve bliver testet på prøvestedet i Hillerød og på prøvestedet i Køge. Alle ansøgere, der skal aflægge teoriprøve ved disse prøvesteder skal gennemføre teoriprøven på den nye digitale platform.

Hvornår kan alle tage den digitale teoriprøve?

Der er endnu ikke taget stilling til den geografiske placering og antallet af teoriprøvesteder. En sådan stillingtagen forventes at ske med udgangspunkt i de erfaringer, der indsamles i testforløbet.

Hvordan afholdes en digital teoriprøve?

Den digitale teoriprøve skal gennemføres på teoriprøvestederne i særlige lokaler, der er indrettet med et antal prøveterminaler.

Ved ankomst til prøvestedet registrerer den tilsynsførende, at ansøgeren er mødt, tildeler den pågældende en prøveterminal og starter derefter teoriprøven.

Ansøgeren kan gennemføre teoriprøven – bestående af typisk 25 teoriprøve-spørgsmål med op til 4 svarmuligheder – i sit eget tempo inden for 25 minutter. Ansøgeren får på skærmen vist teoriprøvespørgsmålene og svarmulighederne som billeder og tekst. Al tekst på skærmen kan høres i hovedtelefoner, hvor lydstyrken kan reguleres op eller ned.

Når ansøgeren har afsluttet teoriprøven, henvender denne sig til den tilsynsførende, som udleverer et bedømmelsesskema med resultatet af teoriprøven.

Hvordan fungerer det nuværende teoriprøvesystem?

Den nuværende teoriprøve er som bekendt baseret på en række dvd-serier, der viser forskellige færdselssituationer samt spørgsmål og svarmuligheder, som ansøgerne skal tage stilling til. Ansøgerne besvarer spørgsmålene på afkrydsningsskemaer, som bliver gennemgået manuelt af politiets prøvesagkyndige.

Er der forskel på spørgsmålene i den nuværende og i den digitale teoriprøve?
I hele testfasen vil teoriprøven være baseret på de samme teoriprøveserier, som anvendes ved de øvrige af landets prøvesteder. Når systemet er fuldt implementeret på alle prøvesteder, vil de nuværende faste teoriprøveserier blive afløst af teoriprøver baseret på tilfældig udvælgelse af spørgsmål.

Hvordan foregår teoriprøven, hvis man ikke kan dansk?

Teoriprøve med ansøgere, der ikke taler og forstår dansk, vil som hidtil blive gennemført med tolk, hvor tolken oversætter en teoriprøve fra den digitale teoriprøve.

Hvad hvis man af særlige grunde ikke kan gennemføre en digital teoriprøve?

Ansøgere, der på grund af ganske særlige forhold ikke selvstændigt kan gennemføre en digital teoriprøve, vil kunne få fornøden hjælp til at gennemføre prøven. Der kan eksempelvis være tale om ældre personer, der aldrig tidligere har betjent en computer.

Hvordan tilmelder du dig en teoriprøve?

En person, der ønsker kørekort, skal indgive ansøgning til kommunen. Typisk opretter kørelæreren ansøgeren i det internetbaserede Køreprøvebookingsystem. Når ansøgeren er godkendt af kommunen, kan kørelæreren booke en teoriprøve til den pågældende.

Information om ansøgeren, herunder prøvetidspunkt og kategori, overføres automatisk fra køreprøvebookingsystemet til den digitale teoriprøve.

Kontrollerende køreprøve

Sidst opdateret 03/02/2020
Nedenfor kan du læse mere om den kontrollerende køreprøve, som du følger af et kørselsforbud eller en betinget/ubetinget frakendelse af kørekort.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Det kan dog være en god idé at tage et par køretimer inden prøven.

Du skal selv stille et køretøj til rådighed til den praktiske prøve. Du kan i kørekortbekendtgørelsens bilag 5 læse om de betingelser, som køretøjet skal opfylde.

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.

Hvad er særlig køreundervisning? 

Hvis du har fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge en kontrollerende køreprøve.


Særlig køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den pågældende kategori og omhandler:  • Trafikantadfærd
  • Grundregler for kørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold

 


Særlig køreundervisning skal omfatte mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel). Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Du skal være opmærksom på, at hvis du i køreuddannelsesperioden er fraværende i mere end 3 måneder, skal du starte forfra på undervisningen.


Hvad er et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)? 

Hvis du på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Et ANT-kursus består af fire lektioner af 3 timers varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner. Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol, narko og trafik. Hvis du ikke følger reglerne for deltagelse i kurset, kan du blive bortvist.

Når du har gennemført kurset, får du udleveret et kursusbevis. ANT- kursusbeviset må højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), må A/T-kursusbeviset højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige ANT-kursus. Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Læs mere om ANT-kurset i pjecen nedenfor og find svar på, hvor du kan tilmelde dig et ANT-kursus på alkohologtrafik.dk.

Pjece

Pjece om ANT-kurset

Pjecen giver et kort overblik over ANT-kursus.

Kontaktinformation

Politiets Administrative Center

Telefon: 70 20 14 72
Mandag, tirsdag og torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-13.00
Onsdag: Lukket

E-mail:
Sikker mail via borger.dk og virk.dk


Post:
Politiets Administrative Center (PAC)
Att.: Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

Bemærk: Der ikke er mulighed for personlig betjening.

Retningslinjer for køreprøver

Sidst opdateret 03/02/2020
Rigspolitiet har udstedt nye 'Retningslinjer for køreprøver', der bestemmer, hvordan den prøvesagkyndige skal gennemføre teoriprøven og den praktiske prøve.
Du kan finde retningslinjerne for den prøvesagkyndige med tilhørende bilag nedenfor.

Retningslinjer for køreprøver

Her kan du finde retningslinjerne for køreprøver.