Buskørselserhvervet

Sidst opdateret 27/01/2020
Statistik om erhvervsmæssig buskørsel.

Statistikken er baseret på de data, som styrelsen er i besiddelse af som myndighed for udstedelse af tilladelser.

 

Tabellen nedenfor viser antal virksomheder, som er indehavere af tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring (bustilladelser). Tallene er opgjort pr. 31. december:

År Antal virksomheder Antal bustilladelser Gennemsnitligt antal tilladelser pr. virksomhed *)
2017
510 11.962 15,2
2016 493
11.542 15,6
2015 522 11.608 15,4
2014 549 11.334 14,0
2013   602   11.144  13,0
2012  618 10.997 12,5
2011 656 10.728 11,4
2010 734 11.347 10,8
2009 793 11.318 10,0
2008 728 10.344   9,6
2007 729 10.913   9,1
2006 762 10.392   8,7
2005 771 10.268   8,6
2004 769   9.938   8,2

*Der er godkendt 6 store buskørselsvirksomheder, der tilsammen er indehavere af 4.246 tilladelser. Det drejer sig om Arriva Danmark A/S, Keolis Bus Danmark A/S, Keolis Danmark A/S, Umove Vest A/S, Tide Bus Danmark A/S og Handicap-Befordring A/S. Disse virksomheder og tilladelser er ikke regnet med i tilladelser pr. virksomhed.

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af gyldige tilladelser pr. 31. december 2017 blandt virksomheder, som er indehavere af tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring (bustilladelser):

Fordeling af tilladelser   
Antal virksomheder  
Antal bustilladelser  
1 tilladelse
  74
      74
2-5 tilladelser
 164     485
6-10 tilladelser
   86
    615
11-20 tilladelser
   72
    954
21-50 tilladelser
   65  1.580
 >50 tilladelser
   49
 8.254

Nedenstående tabel viser fordelingen af buskørselsvirksomheder efter ejerform pr. 31. december 2017:

Ejerform i %
2011 2012 2013  2014
2015
2016
2017
Aktieselskab 11 % 11 %  12 % 12 %
14 %
15 % 16 %
Anpartsselskab 20 % 21 %  22 % 22 % 26 %
28 %
26 %
Interessentskab   4 %   3 %    3 %   3 %
  4 %
  4 %
4 %
Personlig virksomhed 58 % 58 %  54 % 53 %
 47 %
45 %
45 %
Andet   7 %   7 %    9 % 10 %
   9 %
 8 %
9 %

Tabellerne nedenfor viser afgang af buskørselsvirksomheder og bustilladelser efter udvalgte ophørsårsager:

 

Afgang af buskørselsvirksomheder:

År Konkurs Manglende
egenkapital
Gæld til det
offentlige
Tvangs-
opløsning
I alt
2017
4
0
1
0
  5
2016 3 0
1
2
  6
2015
5
0
0
0
  5
2014
6
0
1
0
  7
2013 9  0   0   0     9 
2012  5 0 0 0   5
2011 4 0 0 0   4
2010 6 2 0 1   9
2009 8 0 0 1   9
2008 7 0 1 3  11
2007 4 0 1 0   5
2006 2 1 1 0   4
2005 2 2 0 0   4
2004 5 4 0 0   9

 

Afgang af bustilladelser:

År Konkurs Manglende
egenkapital
Gæld til det
offentlige
Tvangs-
opløsning
I alt
2017
  29   0   8  0  37
2016   29
  0   5
18  52
2015
 193
  0
  0
 0
193
2014
   80
  0
64
 0
144
2013      68     0     0    0     68 
2012    82   0   0  0   82
2011    35   0   0  0   35
2010    98  13   0   3 114
2009  474    0   0   2 476
2008    71    0   2 43 116
2007    54    0   7   0   61
2006    24    1   1   0   26
2005    11    5   0   0   16
2004    36   31   0   0   67