Godstransporterhvervet

Sidst opdateret 27/01/2020
Statistik om erhvervsmæssig godskørsel.

Statistikken er baseret på de data, som styrelsen er i besiddelse af som den myndighed på områder, der udsteder tilladelser.

 

Tabellerne nedenfor viser antal virksomheder, som er indehavere af tilladelser til godskørsel for fremmed regning (godstilladelser). Tallene er opgjort pr. 31. december
År Antal
virksomheder
Antal
godstilladelser
Gennemsnitligt antal
tilladelser pr. virksomhed
2017
4.875 35.573 7,3
2016 4.924 35.039 7,1
2015 4.956
34.744 7,0
2014   5.016   34.941  7,0
2013  5.218 36.124 6,9
2012 5.379 36.627 6,8
2011 5.591 37.252 6,7
2010  5.693*   37.761* 6,6
2009 5.972 38.586 6,4
2008 6.256 41.071 6,5
2007 6.332 40.680 6,4
2006 6.109 38.621 6,3
2005 6.014 37.241 6,2
2004 5.934 36.158 6,1

* Flere godskørselsvirksomheder har været dobbeltregistreret, hvilket betyder, at det oplyste antal virksomheder og tilladelser har været for højt.

Nedenstående tabel viser fordelingen af gyldige tilladelser pr. 31. december 2017 blandt virksomheder, som er indehavere af tilladelser til godskørsel for fremmed regning (godstilladelser):
Fordeling af tilladelser   
Antal virksomheder  
Antal godstilladelser  
1 tilladelse
1.665
   1.665
2-5 tilladelser
1.703
   4.625
6-10 tilladelser
   638
   4.196
11-20 tilladelser
   419
   5.025
21-50 tilladelser
   307
   7.301
 >50 tilladelser
   143  12.761

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af godskørselsvirksomheder efter ejerform:

Oversigt over tilladelser fordelt efter ejerform
Ejerform i % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
Aktieselskab 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Anpartsselskab 27 % 28 % 29 % 30 % 30 % 33 % 33 %
33 %
Interesseselskab   3 %   3 %  3 %   3 %  3 %   3 %  3 %
 3 %
Personlig virksomhed 52 % 51 % 51 % 50 % 48 % 48 % 46 %
45 %
Andet   3 %   3 %  3 %   2 %  4 %   1 %  3 %
 4 %

 

Tabellerne nedenfor viser afgang af godskørselsvirksomheder og godstilladelser efter udvalgte ophørsårsager:

 

Afgang af godsvirksomheder fra vejgodstransporterhvervet
År Konkurs Manglende
egenkapital
Gæld til det
offentlige
Tvangs-
opløsning
I alt
2017   56
  3 0   0   59
2016   39   3 2
  0
  44
2015
  35
  0 0   0
  35
2014     53     3   8     3     67 
2013    46     1   0     0     47 
2012   88   4 1   1   94
2011   96   2 0   1   99
2010 105 14 5 10 134
2009 129 13 4   8 154
2008   38   2 4   3   47
2007   20   1 2   1   24
2006   21   6 0   2   29
2005   37   6 5   3   51
2004   25   6 3   4   38

 

Afgang af godstilladelser fra vejgodstransporterhvervet
År Konkurs Manglende
egenkapital
Gæld til det
offentlige
Tvangs-
opløsning
I alt
2017
 397 28   0   0  403
2016  341 26
 66   0
  433
2015  414
  0
  0   0   414
2014   430  23     3   15     471 
2013   395     1     0     0    396 
2012 538   6   2   1   547
2011 300 12   0 12   324
2010 880 72 20 36 1008
2009 988 21   6 25 1040
2008 328  9 35   5   377
2007 239  4 17   3   263
2006 111 22   0   8   141
2005 378 18 25 12   433
2004 184 13   8 24    229