Offentlig servicetrafik

Sidst opdateret 27/01/2020
Statistik om offentlig servicetrafik.

Statistikken er baseret på de data, som styrelsen er i besiddelse af som myndighed for udstedelse af tilladelser.

 

Tabellen nedenfor viser antal virksomheder, som er indehavere af tilladelser til offentlig servicetrafik. Tallene er opgjort pr. 31. december:
År Antal virksomheder
Antal tilladelser til offentlig servicetrafik
Gns. antal tilladelser pr. virksomhed
2017
673 3.987
5,9
2016 541 3.279
6,1
2015  
477
2.340 4,9
2014  364 1.937 5,3
2013  221    987 4,5
2012    88    451 5,1


Nedenstående tabel viser fordelingen af gyldige tilladelser pr. 31. december 2017 blandt virksomheder, som er indehavere af tilladelser til offentlig servicetrafik:
Fordeling af tilladelser   
Antal virksomheder  
Antal tilladelser  
1 tilladelse
288 288
2-5 tilladelser
255
723
6-10 tilladelser
  58
458
11-20 tilladelser
  42
595
21-50 tilladelser
  18 551
 >50 tilladelser
  12
1.372

Nedenstående tabel viser fordelingen af virksomheder med gyldige tilladelser pr. 31. december 2017 til offentlig servicetrafik efter ejerform:
Ejerform 2012 2013  2014
 2015 2016
2017
Aktieselskab   3 %    2 %    3 %
   2 %
  2 %
 2 %
Anpartsselskab 10 %  14 %  14 %
 15 %
20 %
 18 %
Interessentskab   3 %    3 %    5 %
   3 %
  2 %
 1 %
Personlig virksomhed 84 %  79 %  77 %
 80 %
 76 %
 79 %
Andet   0 %    2 %    1 %
   0 %
  0 %
 0 %

Tabellerne nedenfor viser afgangen af virksomheder og tilladelser indenfor offentlig servicetrafik:

Afgang af virksomheder, der driver offentlig servicetrafik:
År Konkurs Manglende egenkapital
Gæld til det offentlige
Tvangsopløsning
I alt 
2017
6
0
1
 0
 7
2016 1
0
0
 1
 2
2015 5
0 0
 0  5

Afgang af tilladelser fra offentlig servicetrafik:
År Konkurs Manglende egenkapital
Gæld til det offentlige
Tvangsopløsning
I alt
2017
27
0
4
 0
 31
2016 6
0
0
 0
 15
2015 151
0 0
 0  151