Styrelsens tilsyn med synsvirksomheder

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer. Tilsyn er opdelt i dels administrative, dels praktiske tilsyn.

Administrative tilsyn er kontrol af indberettede synsdata, statistik, vurdering af eksterne audits og kontrolrapporter, interne ledelsesevalueringer fra synsvirksomheder, samt henvendelser fra borgere eller andre myndigheder.

 

Praktiske tilsyn er uanmeldte besøg i virksomheden for kontrol af, at syn og omsyn gennemføres kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. En detaljeret beskrivelse af de praktiske tilsyn, udførelse, type og resultater kan læses i processen "Risikobaseret tilsyn for synsvirksomheder", som du finder nederst på siden. 

 

Derudover er der for synsvirksomheder krav om, at man arbejder efter et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt af og kontrolleres af en kontrolinstans én gang årligt. Færdselsstyrelsen godkender kontrolinstanser.

 

Tilsvarende er der for omsynsvirksomheder krav om, at man er tilsluttet en kontrolordning, hvor det tekniske udstyr kontrolleres, og hvor evt. gennemførte omsyn kontrolleres. Kontrollen skal foretages én gang årligt.

Rapport

Risikobaseret tilsyn for synsvirksomheder - gældende fra 1. februar 2022

Færdselsstyrelsens tilsyn skal medvirke til at sikre en ensartet synskvalitet i henhold til gældende bestemmelser.

Vejledning

Proces for omsyn

Proces: føre tilsyn - omsyn