Syn under corona

Sidst opdateret 16/12/2020
Her kan du som syn- og omsynsvirksomhed læse mere om syn under corona.

Fra mandag den 14. juni 2021, ophæves kravet  om  mundbind eller visir. Du skal ikke længere bruge mundbind eller visir, når du er i kontakt med kunder. 

Det sker i forlængelse af, at regeringen gradvist er ved at udfase restriktionerne, der har været i forbindelse med covid-19. 


Færdselsstyrelsen vil samtidig opfordre synsvirksomhederne til at anvende det af Sundhedsstyrelsen udarbejdet materiale om generel forebyggelse af smittespredning, som frit kan downloades.

Vejledning

Anbefaling til brug for syn af køretøjer

Færdselsstyrelsen opfordrer til at sætte medarbejderes og kunders egen sundhed og sikkerhed først. Vejledningen er en anbefaling til synsvirksomhederne.